De patiëntveiligheid kan worden verhoogd met structurele training in laparoscopische chirurgie

Informatie
Auteurs
J. P. E. N. Pierie
Soort article
Opinie
Verscheen in

Samenvatting

Achtergrond: Laparoscopische chirurgie heeft specifieke voordelen en risico’s. Dit is ook zo geconstateerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Deze risico’s kunnen mogelijk worden ondervangen door een structurele training. Hiervoor kan en moet een format worden opgesteld.

Patiëntveiligheid: Zowel het zorgsysteem rondom laparoscopie als de techniek van deze vorm van chirurgie zijn van invloed op de patiëntveiligheid. Maatregelen om deze aspecten te verbeteren lijken een gunstig resultaat op te leveren.

Opleidingsprogramma laparoscopische chirurgie: Een gestructureerd opleidingsplan waarin zowel technische als procedurele vaardigheden aan bod komen zou kunnen bestaan uit training op een simulator, gevolgd door een opleiding met behulp van grote proefdieren of stoffelijke overschotten. Vervolgens kan een side-by-side training met peroperatieve videobeelden worden doorlopen, met opereren onder supervisie als laatste stap naar een patiëntveilige, volledige zelfstandigheid.

Toetsing: Naast een subjectieve beoordeling van de supervisor kan de simulatiefase objectief beoordeeld worden. Aan de hand van Objective Structured Assessment Technical Skills (OSATS) en Global Assessment of Laparoscopic Skills (GOALS) beoordelingen kunnen technische en procedurele vaardigheden getoetst worden met een relatief objectief beoordelingsresultaat. Ook kunnen experts uit een ander instituut ingezet worden bij het beoordelen van de tijdens de operatie gemaakte video-opnames.

Conclusie: Een gestructureerde laparoscopische training in aan aantal logische stappen lijkt toepasbaar en zou de patiëntveiligheid kunnen verhogen. (Pierie JPEN. De patiëntveiligheid kan worden verhoogd met structurele training in laparoscopische chirurgie. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2009;28(5):196–200.)

Summary

Background: Laparoscopic surgery offers specific advantages and risks, as recognised by the Netherlands Heatlh CareInspectorate. The risks can be minimised by structural training for which a training format can and should be developed.Patient safety: The care system and technique related tot laparoscopic surgery influence patient safety. Measures toimprove patient safety appear to have favourable results.

Training in laparoscopic surgery: A structured training programme covering both technical and procedural skills could include simulator training, followed by training on large animals and cadavers. Subsequently, side-by-side trainingwith intra-operative videotapes could be the next step before proceeding to performance of surgical procedures undersupervision as the final step to fully independent surgical performance with good conditions for patient safety.

Assessment: In addition to subjective evaluation by supervisors, performance during the simulation phase can alsobe assessed, objectively. Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS) and Global Assessment of LaparoscopicSkills (GOALS) are methods to assess technical and procedural skills in a relatively objective way. Additionally,videotapes recorded during procedures can be judged by experts from other institutions.

Conclusion: A structured training programme in laparoscopic procedures consisting of several logical steps appearsto be feasible and can enhance patient safety. (Pierie JPEN. Patient safety can be improved by structured training in laparoscopic surgery. Dutch Journal of Medical Education 2009;28(5):196-200.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee