De managementcompetenties van Nederlandse arts-assistenten*

Informatie
Auteurs
J. O. Busari
Lizanne Berkenbosch
Soort article
Open access
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding

In 2005 werd een nieuw curriculum ingevoerd voor de Nederlandse specialistenopleidingen waarin zeven competenties centraal staan. Een van deze competenties is de arts als manager. Echter, op dit moment lijkt deze rol in de opleiding minder aandacht te krijgen dan de andere competenties. Het doel van dit onderzoek was om erachter te komen hoe Nederlandse artsen (niet) in opleiding tot specialist (a(n)ios) hun eigen competentie als manager in de gezondheidszorg beoordelen.

Methode

In oktober 2009 hebben wij een vragenlijst ontwikkeld over de kennis en vaardigheden die a(n)ios moeten bezitten op vier verschillende managementgebieden. Deze vragenlijst bestond uit 29 stellingen met antwoordopties op een Likertschaal. 506 a(n)ios uit vier verschillende opleidingsziekenhuizen werden via een e-mail uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek.

Resultaten

177 a(n)ios (35%) vulden de vragenlijst in. Meer dan de helft van de respondenten gaf aan onvoldoende kennis te bezitten over de organisatie en financiering van de Nederlandse gezondheidszorg (56%) en zich niet competent te voelen in zijn of haar onderhandelingsvaardigheden (60%). Een meerderheid voelde zich competent om met feedback om te gaan (85%), medische kennis bij te houden (97%) en beslissingen te nemen over het gebruik van schaarse middelen en voorzieningen op basis van evidence-based geneeskunde (83%).

Conclusie

De resultaten van het onderzoek suggereren dat a(n)ios in Nederland een tekort ervaren in hun kennis en kunde op een aantal essentiële managementgebieden. Het verdient daarom aanbeveling om managementtraining als verplicht onderdeel op te nemen in de specialistenopleidingen. (Berkenbosch L, Busari JO. De managementcompetenties van Nederlandse arts-assistenten. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2011;30(6):302-314.)

Summary

Introduction

In 2005, competency based training was introduced into the curriculum of the postgraduate training of Dutch medical residents. The role as manager is one of the seven competencies and compared to the other roles, it is presently thought to receive little attention during training. The goal of our study was to investigate medical residents’ understanding of this competency and how they perceive their role as manager.

Methods

In October 2009, 506 residents from different specialties in four teaching hospitals were invited via email to participate in our study. We designed a 29-item Likert-scale questionnaire to investigate residents’ perceived healthcare management skills and knowledge in four management areas.

Results

The survey was completed and returned by 177 residents (177/506, 35%). More than half of the residents (106/177, 60%) did not feel confident in their (contract) negotiating skills and 56% (98/175) stated that they lacked sufficient knowledge about how the Dutch healthcare system is financed and organised. The residents were most confident in their ability to handle feedback (151/177, 85%), medical information data registration (168/173, 97%) and to allocate healthcare resources based on evidence-based principles (143/173, 83%).

Conclusion

Our results demonstrate that residents in the Netherlands perceive their knowledge and skills in certain essential medical management concepts to be inadequate. Our results suggest that a course in medical management should be considered as a mandatory part of the curricula of residency training programs. (Berkenbosch L, Busari JO. Management competencies as part of residency training in the Netherlands. Netherlands Journal of Medical Education 2011;30(6):302-314.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee