De jaarlijkse kwaliteitsevaluatie van de opleiding tot gynaecoloog in de Onderwijs- en Opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland; de bruikbaarheid van evaluatiemethoden

Informatie
Auteurs
A. Koops
E. Jippes
H. P. Eising
M. J. E. Mourits & L. R. C. W. van Lonkhuijzen
M. T. M. Franssen
Soort article
Beschouwing
Verscheen in

Samenvatting

Het evalueren van de kwaliteit van medische opleidingen wordt in toenemende mate belangrijk geacht. De artsen in opleiding tot specialist (aios) Obstetrie & Gynaecologie (O&G) in de Onderwijs- en Opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland (OOR-NO) evalueren jaarlijks de kwaliteit van hun opleiding, met als doel de kwaliteit te bewaken en zo nodig te verbeteren. In dit artikel beschrijven we de ervaring die is opgedaan met deze jaarlijkse evaluatie van de opleiding O&G in de OOR-NO. Ook wordt de ontwikkeling besproken die deze evaluatie met enkele aanvullende gevalideerde en niet-gevalideerde evaluatiemethoden heeft doorgemaakt. Gedemonstreerd wordt dat iedere evaluatiemethode voor- en nadelen heeft.

De traditionele jaarlijkse evaluatie, in de vorm van zelf ontwikkelde open vragenlijsten en een plenaire discussie van de resultaten tussen de aios en opleiders, werd het meest zinvol geacht. De Postgraduate Hospital Educational Environment Measure (PHEEM) bleek niet voldoende in staat specifieke problemen of knelpunten te signaleren. De Clinical Teaching Effectiveness Instrument (CTEI) gaf aanvullende informatie, maar schoot tekort als vervanging van de traditionele jaarlijkse evaluatie.

In het streven naar kwaliteitsverbetering blijft het belangrijk na te gaan welke evaluatie -methoden daadwerkelijk in staat zijn kwaliteit te meten. Nader onderzoek naar kwaliteitsevaluatie in de medische vervolgopleiding is geboden. (Koops A, Eising HP, Fransen MTM, Jippes E, Mourits MJE, Lonkhuijzen LRCW van. De jaarlijkse kwaliteitsevaluatie van de opleiding tot gynaecoloog in de Onderwijs- en Opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland; de bruikbaarheid van evaluatiemethoden. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2009;28(1):29–35.)

Summary

There is increasingly recognition that it is important to evaluate the quality of medical education and training. In the Netherlands there is currently much debate on the evaluation of postgraduate specialist education. Within the Departments of Obstetrics and Gynaecology in the teaching hospitals in the north-eastern region of the Netherlands, the postgraduate education and training programme is evaluated annually by the trainees in order to maintain and improve educational quality. In this paper we describe our experiences with this annual evaluation and with several validated and non-validated evaluation methods. It is demonstrated that every method has its advantages and disadvantages. Traditional questionnaire-based methods and annual meetings in which all trainees and clinical teachers in a department discuss the strengths and weaknesses of the programme appear to be the methods of preference. Validated questionnaires, such as the PHEEM and CTEI, were found to have some additional value, but were not considered suitable to replace the traditional annual evaluation. It remains important to examine which evaluation methods are most effective in measuring and improving the educational quality of specialist training programmes. (Koops A, Eising HP, Franssen MTM, Jippes E, Mourits MJE, Van Lonkhuijzen LRCW. The annual evaluation of the quality of gynaecological specialist training programmes in the north-eastern region of the Netherlands. Dutch Journal of Medical Education 2009;28(1):29-35.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee