De invloed van een korte stage op het beeld dat tweedejaars studenten geneeskunde hebben van het beroep van huisarts

Informatie
Auteurs
E. ten Kate
M. de Wieringa-de Waard
N. van Dijk
Soort article
Open access
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding

Het Capaciteitsorgaan adviseerde onlangs de instroom in de huisartsopleiding opnieuw te verhogen. Hoewel ca. 20% van de studenten geneeskunde kiest voor de huisartsopleiding, kost het moeite alle opleidingsplaatsen te vullen. Dit onderzoek richt zich op de volgende vragen: 1) Welk beeld heeft de tweedejaars student geneeskunde van het beroep van huisarts? 2) In hoeverre komt dat beeld overeen met de wensen van de student ten aanzien van de latere beroepsuitoefening? En 3) In hoeverre verandert dat beeld door een korte praktijkstage?

Methoden

We vroegen tweedejaars studenten geneeskunde, zowel voorafgaand als na afloop van hun stage, een vragenlijst in te vullen over hun wensen ten aanzien van hun latere specialisme en over het beeld dat ze zich vormen van het beroep van huisarts.

Resultaten

Van de 164 deelnemende studenten heeft 6,7% voorkeur voor de opleiding tot huisarts. Voorafgaand aan de stage verschilt op bijna alle schalen het beeld dat zij zich hebben gevormd van de huisartsgeneeskunde van het ideale beeld dat ze hebben van hun toekomstige beroep. Na een stage in de huisartsenpraktijk lijkt het beeld dat studenten hebben van de ‘kenmerken van het medisch handelen’ van het beroep van huisarts meer op het beeld dat zij zich hebben gevormd van hun ideale, toekomstige beroep.

Discussie/conclusie

Vroege verandering van het beeld dat studenten hebben van het beroep van huisarts, gericht op die factoren die zij belangrijk vinden op hun toekomstige werkterrein, zou de interesse in de opleiding tot huisarts kunnen vergroten. (Dijk N van, Kate E ten, Wieringade Waard M. De invloed van een korte stage op het beeld dat tweedejaars studenten geneeskunde hebben van het beroep van huisarts. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2011;30(6):324-333.)

Summary

Introduction

With a view to the expected increase in the need for general practitioners (GP), the number of places in postgraduate training programmes in general practice is raised annually. Although 20% of medical graduates choose a career in general practice, it is difficult to recruit sufficient trainees to meet the expected future need for GPs. This study addresses the following questions: 1) how do second-year medical students perceive general practice as a profession? 2) how does this view compare with students’ views of their ideal future specialty? and 3) do students’ perceptions change after a short clerkship?

Methods

Before and after participating in a four-week period of short (1-2 weeks) clerkships, all second-year medical students at Amsterdam Medical Centre were requested to fill in a questionnaire about their views of general practice and their preferences for specific aspects of a future professional career.

Results

General Practice was the speciality of first choice for 6.7% of the students; 82.3% preferred a hospital based speciality and 0.6% a scientific career. On almost all factors students’ views of general practice differed from their views of their future career. Especially on the scale ‘content of care’, students’ views of general practice had become more compatible with their views of the ideal future speciality after the clerkship.

Discussion

Early changes in students’ views of general practice, aimed at factors students perceive as important for their future careers might stimulate students’ interest in general practice as a future career. (Dijk N van, Kate E ten, Wieringa-de Waard M. The influence of a short clerkship on second year medical students’ views of general practice. Netherlands Journal of Medical Education 2011;30(6):324-333.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee