De Dynamische Patiënt Simulator als toetsvorm

Informatie
Auteurs
J. M. van Baalen
P. M. Bloemendaal
S. Eggermont
Soort article
Onderwijs in de praktijk
Verscheen in

Samenvatting

Medisch studenten moeten aan het einde van hun opleiding in staat zijn zelfstandig besluiten te nemen. Om studenten in staat te stellen deze besluitvaardigheid te trainen heeft de Afdeling Heelkunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) de Dynamische Patiënt Simulator (DPS) ontwikkeld. Centraal in dit computerprogramma staat de toestand van de patiënt, die tijdens het verloop van het programma verandert. Studenten moeten zelfstandig een keuze maken uit de diagnostische en therapeutische mogelijkheden die de simulatie toelaat. De DPS registreert naast de handelingen van de student ook de volgorde en het tijdstip hiervan. Vanuit deze registratie wordt een cijfer berekend. Dit cijfer wordt samen met de feedback op het handelen van de student aan het einde van de casus gepresenteerd. Omdat de studenten hun kennis in een klinische situatie moeten toepassen, kan de DPS als een praktijkgerichte toets ingezet worden.

Summary

At the end of the undergraduate curriculum, medical students are expected to be able to make independent decisions. The Department of Surgery of Leiden University Medical Center has developed the Dynamic Patient Simulator (DPS) to offer students the opportunity to practice independent decision making. At the centre of the computer-based simulation is the patient’s condition as it changes over time. Students have to select the appropriate diagnostic and therapeutic strategies from those offered by the programme. The DPS records the student’s actions as well as their order and timing. These data are used to calculate a mark, which is presented at the end of a case together with feedback on the student’s performance. Because the DPS requires students to apply their knowledge in a clinical situation, the DPS can be used as a clinically oriented examination.

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee