De cursus communicatie en samenwerking voor arts-assistenten heelkunde

Informatie
Auteurs
H. B. M. van de Wiel
J. Wouda
R. P. Zwierstra
R. T. Ottow
Soort article
Overzichtsartikel
Verscheen in

Samenvatting

Sinds 1997 volgen alle derdejaars assistenten in opleiding tot chirurg een verplichte tweedaagse cursus ‘Communicatie en samenwerking’, waarin zij leren effectief om te gaan met lastige gesprekssituaties. In 1997 en 1998 zijn er negen cursussen verzorgd voor in totaal 99 assistenten. Het definitieve cursusprogramma werd steeds vastgesteld op geleide van ervaringen met en leerwensen over lastige gesprekssituaties van de deelnemers. Uit de evaluaties twee maanden na de cursus blijkt dat deelnemers het geleerde toepassen in hun werk. De cursus bleek goed aan te sluiten bij klinische ervaringen en leverde praktische handvatten op. Ook de plezierige, open sfeer, het onderlinge contact en de deskundige begeleiding droegen bij aan het welslagen van de cursus. De waardering varieerde over de negen cursussen. Mede op grond van opmerkingen uit de evaluatie, kwamen enkele factoren naar voren die deze verschillen in waardering verklaren. In het artikel wordt nader ingegaan op deze factoren.

Summary

Since 1997 the two-day course Communication and Cooperation has been compulsory for all surgical residents in the Netherlands. The course teaches residents how to deal effectively with problems in communication with patients and others. In 1997 and 1998 nine courses were attended by a total of 99 residents. The course programmes were based on participants’ experiences and learning objectives and on the results of written evaluations of previous courses. The evaluation results show the relevance of the course to clinical practice. Residents report that they actually use what they have learned. The positive and open atmosphere, the mutual exchange of experiences and the expertise of the course facilitators also contributes to the success of the course. The appreciation of the course varied across the nine courses. From the evaluations some factors emerged that explained these differences. These factors are discussed in the article.

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee