Competentiegerichte selectie van toekomstige urologen: ervaringen uit de praktijk

Informatie
Auteurs
R. P. J. M. van de Loo
Soort article
Uit de onderwijspraktijk
Verscheen in

Samenvatting

Een duidelijke structuur, een competentiegerichte benadering op basis van een competentieprofiel en een heldere verankering van verantwoordelijkheden wat betreft de organisatie, uitvoering en kwaliteitsbewaking zijn de bouwstenen van de selectieprocedure voor Nederlandse assistenten in opleiding tot uroloog. De procedure kent drie fasen: een schriftelijke voorselectie, een interviewsessie door een panel van urologen en een sollicitatieronde in de opleidingsclusters. Zowel de gekozen opzet als het opgestelde competentieprofiel worden kritisch besproken in het licht van drie essentiële criteria bij het inrichten van een selectieprocedure: zorgvuldigheid, transparantie en validiteit. Gewezen wordt op het belang om een procedure kritisch te blijven monitoren en onderzoek te doen naar de validiteit van procedure en competentieprofiel. Ook mogelijke implicaties van de huidige discussie over eindtermen en algemene competenties voor medisch specialisten komen aan de orde. (Loo RPJM van de. Competentiegerichte selectie van toekomstige urologen: ervaringen uit de praktijk. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2004;23(1):30-39.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee