Beoordeling van coassistenten in de kliniek: nog altijd ruimte ter verbetering

Informatie
Auteurs
M. Buiten
M. Heeren
R. Walhout
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding: Beoordelingen van coschappen zijn belangrijk voor het leerproces van de co -assistent. De kwaliteit van de beoordeling wordt door coassistenten echter regelmatig ter discussie gesteld. Het KNMG Studentenplatform onderzocht of coassistenten tevreden zijn over de huidige wijze van beoordelen en wat volgens hen de kenmerken van een goede beoordeling zijn.

Methode: In december 2008 werden alle studentleden van de KNMG persoonlijk benaderd met een digitale enquête (n=10.504). In de enquête werden zes meerkeuzevragen gesteld over de mate van tevredenheid en over de kenmerken van een goede beoordeling tijdens de coschappen. Indien van toepassing werd naar de redenen voor de ontevredenheid gevraagd.

Resultaten: 2460 studenten geneeskunde hebben de enquête ingevuld (responspercentage 23,4%). Het responsprofiel komt overeen met dat van studenten geneeskunde in Nederland. Van de respondenten loopt 42% (n=1046) coschappen waarvan 72% neutraal of tevreden is over de kwaliteit van de beoordelingen en 28% ontevreden. De meest genoemde kenmerken van een goede beoordeling zijn: feedback met opbouwend commentaar en aandacht voor alle facetten van het functioneren en observatie van de coassistent in de praktijk. De voornaamste redenen voor ontevredenheid zijn: te weinig observatie door de beoordelaar, onvoldoende feedback en een slechte overeenstemming van de beoordeling met de geleverde prestaties.

Discussie en conclusie: Hoewel meer dan de helft van de coassistenten (72%) tevreden of neutraal is over de beoordeling, is een aanzienlijk deel (28%) echter nog ontevreden. Zij vinden dat feedback en observatie in de praktijk de voornaamste kenmerken van een goede beoordeling zijn. Bij de beoordeling dienen volgens hen alle facetten van het functioneren aan de orde te komen. Omdat de beoordeling een essentiële drijfveer is in het leerproces van studenten, moet er meer aandacht besteed worden aan de kwaliteit van deze beoordeling. (Buiten M, Walhout R, Heeren M. Beoordeling van coassistenten in de kliniek: nog altijd ruimte ter verbetering. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2010;29(4):229–236.).

Summary

Introduction: Clerkship assessment is important to stimulate the learning of students, but the quality of clerkship assessment is often criticised by students. The Student Board of the Royal Dutch Medical Association (KNMG) examined students’ satisfaction with the quality of this type of assessment.

Method: A digital questionnaire was sent to all 10,504 student members of KNMG in December 2008. The questionnaire consisted of six multiple choice questions about students’ satisfaction with clerkship assessment and the characteristics of good clerkship assessment. If students expressed dissatisfaction, they were asked to explain why they were dissatisfied.

Results: 2,460 medical students completed the questionnaire (23.4%). The response profile matched the general profile of medical students in the Netherlands. 42% of the respondents were undertaking clinical clerkships (n=1,046). Of these students, 72% indicated satisfaction with or a neutral judgement of the quality of assessments, while 28% indicated dissatisfaction. The main characteristics of good assessment mentioned by the students were: constructive feedback, attention to all aspects of a student’s performance and observation of students during clinical activities. The most frequently mentioned reasons for dissatisfaction were: lack of observation by supervisors, inadequate feedback and poor agreement between grades and performance.

Discussion and conclusion: Although more than 50% of the respondents with clerkship experience were satisfied with clerkship assessments, a considerable percentage (28%) expressed dissatisfaction. Constructive feedback and observation are considered important features of good assessment. Assessment should also cover all aspects of students’ performance during clerkships. Since assessment is an essential drive for student learning, it is essential that more attention should be paid to assessment quality. (Buiten M, Walhout R, Heeren M. Clerkship assessment: still room for improvement. Netherlands Journal of Medical Education 2010;29(4):229–236.).

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee