Beoordeling en zelfbeoordeling van opleiders Sociale Geneeskunde (Maatschappij & Gezondheid)

Informatie
Auteurs
J. J. de Schipper
P. B. A. Smits
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding: Onderzoek naar de beoordeling van opleiders van artsen in opleiding tot specialist (aios) Maatschappij & Gezondheid (M&G) is belangrijk om de praktijkopleiding van de aios en de training van hun opleiders te verbeteren.

Methode: In het AMC is voor aios Anesthesiologie de setQ vragenlijst ontwikkeld waarmee zij hun opleiders kunnen beoordelen. Deze vragenlijst is aangepast en toegestuurd aan alle aios M&G die langer dan drie maanden in opleiding zijn en toegestuurd als zelfbeoordelingslijst aan hun opleiders. De verwerking vond anoniem plaats.

Resultaten: De respons van aios was 68% en van opleiders 77%. Beide groepen gaven op alle items een score op of boven het midden van de schaal. De hoogste scores gaven beide groepen aan het domein bejegening, de laagste aan het domein toetsing. De aios scoren op de samenvattende items significant hoger dan de opleiders.

Conclusie: De aios zijn tevreden met de manier waarop de opleiders hen begeleiden. De opleiders zelf zijn ook tevreden over deze begeleiding, zij het iets minder dan hun aios. Een aantal aandachts punten voor de opleiding van de aios en de training van de opleiders worden benoemd; de belangrijkste hiervan is het domein toetsing. De vragenlijst uit dit onderzoek kan gebruikt worden om groepen opleiders te beoordelen, bijvoorbeeld in (samenwerkingsverbanden van) opleidingsinrichtingen. Dit geldt voor opleiders M&G en na eventuele aanpassingen ook voor opleiders bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. Nader onderzoek kan uitwijzen in welke gevallen deze vragenlijst ook gebruikt kan worden voor het geven van individuele feedback aan opleiders. (Schipper JJ de, Smits PBA. Beoordeling en zelfbeoordeling van opleiders Sociale Geneeskunde (Maatschappij & Gezondheid). Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2009;28(5):223–231.)

Summary

Objective: In order to identify areas for improvement of training in public health for residents and their trainers, the performance of residency trainers was investigated by a questionnaire administered to both residents and trainers.

Method: Originally developed in the Academic Medical Centre Amsterdam to investigate the opinions of anaesthesiology residents about the support they receive from their trainers, the setQ questionnaire was adapted for residents in Public Health and sent to all residents in Public Health in the Netherlands (who had completed at least three months of residency training). The same questionnaire was adapted to investigate trainers’ self-assessments and sent to the trainers of the resident group. The data were processed anonymously.

Results: The response was 68% for the residents and 77% for the trainers. Residents and trainers scored above the middle category of the scale on all items. In both groups the highest scores were given in the domain of professional attitude and the lowest scores in the domain of assessment/evaluation. The residents scored significantly higher than the trainers on the summarising items.

Conclusion: The residents were satisfied with the support from their trainers. The trainers were also satisfied but to a lesser degree. In the further development of the public health training programme the domain of testing/evaluation should be given extra attention. The adapted setQ questionnaire was suitable for use by residents in Public Health and, after screening and minimal adaptations, for residents in Occupational Health, to evaluate the functioning of groups of trainers. Further research should identify conditions for using the questionnaire for individual feedback as well.(Schipper JJ de, Smits PBA. Assessment and self-assessment of trainers of residents in Public Health. Dutch Journal of Medical Education 2009;28(5);223-231.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee