Beoordelen van opleiders door arts-assistenten

Informatie
Auteurs
E. R. Flikweert
M. T. Miedema & J. W. Briët
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Inleiding: Het beoordelen van medisch specialisten in hun rol als docent staat de laatste jaren meer in de belangstelling. Doel hiervan is de kwaliteit van de opleiding te verbeteren. In het Deventer Ziekenhuis werd een start gemaakt met een ziekenhuisbrede, gestructureerde beoordeling van opleiders door hun arts-assistenten.

Methode: Er werd een vragenlijst opgesteld met 28 vragen, waarmee de kwaliteiten van de opleider als docent en als rolmodel werden gescoord. De uitkomst hiervan werd door de artsassistenten met elke opleider persoonlijk besproken. Verder werd door de arts-assistenten een lijst ingevuld over het proces van leren van de competenties zoals opgesteld door het Centraal College Medische Specialismen (CCMS) en zijn de beoordelingsgesprekken geëvalueerd.

Resultaten: Aan dit onderzoek deden 45 arts-assistenten van 7 vakgroepen mee. De vragenlijst voldeed aan de bedoeling om een breed oordeel over de opleider te vormen. Voor latere beoordelingen werd de vragenlijst geëvalueerd en aangepast. De arts-assistenten bleken de verschillende competenties met dezelfde methoden te verwerven: zowel de meester-gezelrelatie en de observatie van een rolmodel als eigen ervaring.

Discussie: De aangepaste vragenlijst blijkt geschikt als basis voor een beoordelingsgesprek. De beoordelingsgesprekken bleken voor beide partijen een positieve ervaring. Uit de literatuur blijkt dat herhaalde beoordeling een betere kwaliteit van medisch specialisten als opleider oplevert. In de toekomst zullen de beoordelingen herhaald moeten worden om effect waar te nemen.

Conclusie: Het beoordelingsinstrument is bruikbaar voor alle specialistenopleidingen. Gestructureerde feedback geven is een positieve ervaring voor zowel opleiders als arts-assistenten. (Flikweert ER, Miedema MT, Briët JW. Beoordelen van opleiders door arts-assistenten. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2007;26(1):3-10.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee