Algemeen verloskundige taken van de huisarts: een onderzoek naar de behoefte aan verloskundig onderwijs tijdens de huisartsopleiding

Informatie
Auteurs
C. A. Trompert
F. Baarveld
J. M. Koelewijn
K. H. Groenier
M. Boek
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding: Steeds minder huisartsen zijn verloskundig actief. Hiermee wordt bedoeld dat zij steeds minder specifiek verloskundige taken verrichten (zoals bevallingen). Huisartsen zien ook de algemene verloskundige taken steeds minder als hún taak. In de praktijk worden zij echter wel geconfronteerd met klachten en aandoeningen bij zwangeren en kraamvrouwen. In het basiscurriculum tot huisarts krijgt verloskunde nauwelijks aandacht; slechts een beperkt deel van de artsen in opleiding tot specialist (aios) huisartsgeneeskunde volgt de keuzestage verloskunde. Dit onderzoek richtte zich op de volgende vraagstelling: 1) is er verschil in algemeen verloskundige kennis tussen verloskundig-actieve en niet verloskundig-actieve huisartsen en aios en 2) hebben huisartsen (in opleiding) behoefte aan een algemeen verloskundig onderdeel in het onderwijsprogramma van de huisartsopleiding?

Methode: Een kennistoets met aanvullende enquêtevragen werd verzonden aan 536 huisartsen en 33 aios huisartsgeneeskunde. Vijf groepen werden onderscheiden: verloskundig-actieve huisartsen, in het verleden verloskundig-actieve huisartsen, niet verloskundig-actieve huisartsen, aios met en aios zonder verloskundestage.

Resultaten: 241 respondenten vulden de enquête in. De gemiddelde toetsscore was 77,4%. Verloskundig-actieve huisartsen en aios scoorden significant hoger dan de andere groepen. 93,8% van de respondenten vond een algemeen verloskundig onderdeel in het onderwijsprogramma van de huisartsopleiding nodig.

Discussie en conclusie: Verloskundig-actieve huisartsen en aios hebben meer algemeen verloskundige kennis dan hun collega’s. Daar de meerderheid van de respondenten vindt dat een algemeen verloskundig onderdeel in het onderwijsprogramma van de huisartsopleiding nodig is, bevelen wij de huisartsopleidingen in Nederland aan dit onderdeel op te nemen in het standaardonderwijsprogramma. (Trompert CA, Boek M, Groenier KH, Koelewijn JM, Baarveld F. Algemeen verloskundige taken van de huisarts: een onderzoek naar de behoefte aan verloskundig onderwijs tijdens de huisartsopleiding. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2010;4(29):245–251.)

Summary

Introduction: The involvement of general practitioners (GPs) in obstetric care is diminishing, with a decrease in the number of deliveries performed and general obstetrics care provided by GPs, including prenatal and postnatal care for women with different diseases and complaints. Little attention is paid to obstetrics during postgraduate training in primary care. The elective course in obstetrics is only attended by a minority of GP trainees.Research questions: does general knowledge of obstetrics differ between GPs and GP trainees that habitually perform obstetric tasks and GPs that do not perform such tasks?

Do GPs and GP trainees perceive a need for training in general obstetrics during postgraduate training in primary care?

Method: A knowledge test and an additional questionnaire were sent to 536 GPs and 33 GP trainees. Five groups were distinguished: GPs that habitually perform specific obstetric tasks, GPs that habitually performed such tasks in the past, GPs who had never performed obstetric tasks and GP students that had and had not attended the elective course in obstetrics during postgraduate training.

Results: 241 GPs and GP trainees responded. The mean test score was 77.4%. The respondents that habitually per-formed obstetric tasks had significantly higher scores compared to the other groups. 93.8% of the respondents indica-ted that general obstetric training should be included in postgraduate training in primary care.

Discussion and conclusion: GPs and GP trainees that habitually perform obstetric tasks know more about general obstetrics compared to their colleagues who do not perform such tasks. A majority of the respondents thought that training in general obstetrics should be part of postgraduate training. Based on these findings, we recommend that the Departments of Primary Care in the Netherlands should incorporate general obstetric training as a mandatory component in their postgraduate training programmes. (Trompert CA, Boek M, Groenier KH, Koelewijn JM, Baarveld F. The GP’s role in general obstetric care: should general obstetrics be part of postgraduate training programmes in pri-mary care. Netherlands Journal of Medical Education 2010;4(29):245–251.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee