Academische vorming in het medisch curriculum: noodzaak of luxe?

Informatie
Auteurs
Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman
Ger J. van der Vusse
Jos M.H. op ’t Root
Raymond M.F.M. Leclercq
Soort article
Open access
Verscheen in

Samenvatting

Aandacht voor academische vorming binnen de universiteit neemt de laatste jaren sterk toe. Ook in het “Raamplan Artsopleiding 2009” wordt expliciet aandacht besteed aan dit onderwerp. Omdat academische vorming niet in een krachtige definitie te vangen is, hebben wij drie belangrijke domeinen van academische vorming binnen het curriculum geneeskunde geïdentificeerd en in onderdelen uitgewerkt om implementatie te vergemakkelijken.

Het eerste domein betreft dat van de Doener: opleiding tot wetenschappelijk onderzoeker, het tweede van de Denker, waarin scholing in wetenschapsfilosofie, kennisleer, geschiedenis van de wetenschap en de geneeskunde, en medische ethiek en recht op de voorgrond treedt; het derde heeft betrekking op de basisarts als Docent, die geschoold is in communicatie met de patiënt, collegae en studenten, en aandacht besteedt aan de Grote Conversatie. Op het grensvlak van deze domeinen bevinden zich elementen als verantwoordelijkheid, reflectie, eerlijkheid en fraude, en taalvaardigheid. Voorts wordt aandacht besteed aan mogelijkheden de te onderscheiden elementen in het curriculum geneeskunde te realiseren en aan problemen die daarbij kunnen rijzen. (Vusse GJ van der, Leclercq RMFM, Root JMH op ‘t, Nieuwenhuijzen Kruseman AC. Academische vorming in het medisch curriculum: noodzaak of luxe? Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2011;30(6):315-323.)

Summary

Increasing attention has been given to academic education in Dutch universities during the past decade. In medicine, academic education is incorporated in the “Raamplan Arts-opleiding 2009”. Since academic education is difficult to capture by one conclusive definition, we have identified three domains of academic education in the medical curriculum and elaborated these domains to facilitate implementation. The first domain is that of the Doer: education in conducting scientific research; the second domain is that of the Thinker, dominated by philosophy of science, history of science and medicine, medical ethics and law; the third domain is that of the Teacher, who is able to communicate with his/her patients, colleagues and students and equipped to participate in the Great Conversation. At the intersections of these three domains we find aspects like responsibility, reflection, sincerity and fraud and linguistic skills. Attention is also paid to how these domains and aspects can be implemented in the medical curriculum and which potential difficulties are to be anticipated. (Vusse GJ van der, Leclercq RMFM, Root JMH op ‘t, Nieuwenhuijzen-Kruseman AC. Academic education in the medical curriculum: necessity or luxury? Netherlands Journal of Medical Education 2011;30(6):315-323.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee