Werving en selectie

7 en 8 november in Egmond aan Zee

Brochure NVMO Congres 2013

Het hoofdthema van het huidige congres is ‘werving en selectie’. Actuele onderwerpen waar veel medisch/ onderwijskundige professionals zich mee bezig houden. Voor de initiële opleiding tot arts is veel belangstelling en speelt de vraag hoe het beste te selecteren. Vervolgopleidingen die zich richten op geneeskunde voor ouderen kampen daarentegen met een wervingsprobleem. Werving en selectie spelen op verschillende manieren ook bij andere zorgopleidingen.
Al deze facetten komen tijdens het congres aan de orde. Ik hoop dat we er in geslaagd zijn een aantrekkelijk programma in elkaar te zetten, waarin niet alleen het hoofdthema goed tot uit de verf komt maar er ook ruimte is voor andere onderwerpen. Daarvoor zijn niet alleen de inhoudelijke bijdragen van hoofdsprekers, paperpresentaties, workshops en symposia van belang, maar ook de diverse contactmomenten en samenwerkingsverbanden die kunnen ontstaan tussen de deelnemers in de verschillende sessies, wandelgangen en tijdens de pauzes, lunches, borrel, diner en feest.
Het programmaboekje dat voor u ligt, geeft, naast algemene informatie, een overzicht van alle inhoudelijke bijdragen aan het congres. De congrescommissie verwacht dat dit boekje u helpt een eerste selectie te maken van uw eigen te volgen programma. In het digitale abstract boek, te bereiken via de website van het NVMO (www.nvmo.nl), vindt u dan de volledige bijdragen. Tevens zal dit jaar het digitale abstractboek te raadplegen zijn via een verbeterde App op uw smartphone of tablet pc, te downloaden van de NVMO website.

Voorafgaande aan het eigenlijke congres worden er op woensdag 6 november een drietal preconference workshops georganiseerd. De eerste betreft de eerste bijeenkomst van de cursus Onderzoek van Medisch Onderwijs, waarvoor inschrijving via de website mogelijk is. De tweede en derde zijn studentenworkshops georganiseerd in samenwerking met het LMSO, waarvoor de inschrijving ook via de LMSO loopt. Voor de diverse workshops, symposia en fringes in het reguliere programma van het congres dient men zich in te schrijven.

Ik wil ook uw speciale aandacht vragen voor de bijdragen in het programma van een aantal NVMO werkgroepen die diverse sessies zullen verzorgen op hun speciale aandachtsgebied.
Alle abstracts (papers en posters) zijn dit jaar zoals in de voorgaande jaren beoordeeld door externe reviewers en de wetenschappelijke abstracts door de leden van het Wetenschappelijk Comité (WECO) van de NVMO. Dit jaar zal op het congres weer de NVMO prijs voor de beste onderwijsinnovatie uitgereikt worden.
In het digitale tijdperk behoeft het nauwelijks meer aandacht maar toch wijs ik u erop dat ook dit jaar géén congrestas wordt aangeboden.
Ik wens u allen een leerzaam en plezierig congres toe.

Namens de NVMO Congrescommissie,
Prof. dr. Roland Laan
Hoofdorganisator NVMO Congres 2013
Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee