Van diversiteit naar inclusie: samen naar optimale zorg voor iedereen

21 en 22 november in Rotterdam

Alone we can do so little Together we can do so much

Hellen Keller

Brochure NVMO Congres 2019

Op 21 en 22 november 2019 vindt het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) plaats in Rotterdam. Het doel van het congres blijft onveranderd: een platform bieden voor het bespreken van ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en opleidingen in de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen.
Het NVMO congres biedt een inspirerende omgeving voor het uitwisselen van innovaties en onderzoeksresultaten op het gebied van medisch onderwijs. Naast plenaire sessies zijn er natuurlijk de parallelle sessies met papers, posters, workshops, rondetafelsessies en debatten waarin ruimte is voor discussie, en opnieuw de NVMO fringes.

Het thema van het congres is dit jaar: Van diversiteit naar inclusie: samen naar optimale zorg voor iedereen!

Onze samenleving vraagt om een diverse artsenpopulatie. Het gaat hierbij niet alleen om zichtbare diversiteit (geslacht, etniciteit, leeftijd) maar ook om onzichtbare diversiteit
(kennis, benadering, aanpak). Een eerste uitdaging hierbij is het vergroten en behouden van de diversiteit in onze studenten- en artsenpopulatie. Meer diversiteit leidt echter niet vanzelf tot een inclusieve (leer)omgeving. Een (leer)omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt en toegang heeft tot dezelfde mogelijkheden. Dáár ligt dan ook een tweede grote uitdaging voor allen die betrokken zijn bij het medisch onderwijs.

Wat kunt u dit jaar verwachten? Naast de verschillende parallelle sessies zijn er natuurlijk de plenaire sessies. Vier sprekers zullen het thema: Van diversiteit naar inclusie vanuit verschillende perspectieven belichten. Belle Derks zal op donderdagochtend ingaan op de vraag hoe masculiene beroepsstereotypen en de competitieve organisatiecultuur de carrière van vrouwen in de medische sector beperkt.
Na de lunch op donderdag zal Filip Lievens vertellen hoe we kunnen balanceren tussen de doelen van validiteit en diversiteit door een modulaire benadering van selectie. Op vrijdagochtend zal Ayelet Kuper ingaan op het thema “Teaching for Social Justice: Privilege, Power and Voice”. Het congres wordt afgesloten door Marcel Slockers, hij is straatdokter in Rotterdam. Samen met een ervaringsdeskundige zal hij ons laten zien hoe we onze studenten meer “streetwise” kunnen maken.

We nodigen u van harte uit om aan het congres deel te nemen en met elkaar in gesprek te gaan tijdens het formele congresgedeelte, maar zeker ook in de wandelgangen tijdens de pauzes, lunches, en het diner op de Majesteit.
We zien u graag in Rotterdam!

Prof. dr. Fedde Scheele, Voorzitter NVMO
Dr. Karen Stegers-Jager, Hoofdorganisator 2019,
Erasmus MC – Institute of Medical Education Research Rotterdam

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee