Leren in interactie

6 en 7 november in Egmond aan Zee

Brochure NVMO Congres 2014

Het hoofdthema van het huidige congres is ‘leren in interactie’, een thema dat relevant en inspirerend blijft voor elke medische/onderwijskundige professional. Of u nu actief bent in de vervolgopleiding, de bachelor-, de masterfase of het HBO, we delen de focus op het stimuleren van leren.
Leren in interactie vindt overal in het medisch opleidingscontinuüm plaats. In de hoofdlezingen wordt dit veelzijdige thema vanuit een aantal perspectieven belicht. Vanuit het ‘global health’ perspectief: er komen steeds meer gezondheidsvraagstukken die juist interactie tussen landen vergen, hoe kunnen we studenten tijdens hun opleiding voorbereiden op dit soort vraagstukken? Vanuit het e-learning perspectief: hoe is e-learning in te zetten om interactief leren te stimuleren? Vanuit het leertheoretische perspectief: welke evidentie is er om deze visie op leren te onderbouwen? En vanuit het dualistische perspectief over samenwerking tussen lichaam en geest: onze geest beïnvloedt ons lichaam maar wat is de invloed van ons lichaam op onze geest?
Leren in interactie is een thema dat zich niet alleen leent om besproken en bediscussieerd te worden, maar ook om direct in de praktijk toe te passen gedurende de vele informele contactmomenten tijdens het congres. Dus we nodigen alle deelnemers uit om met elkaar in gesprek te gaan in de wandelgangen, tijdens pauzes, lunches, borrels, diner en feest.
We hopen dat vele nieuwe samenwerkingsverbanden zullen ontstaan.
Het programmaboekje dat voor u ligt, geeft u algemene informatie en een compleet overzicht van alle inhoudelijke bijdragen. De congrescommissie verwacht dat dit boekje u helpt een eerste selectie te maken van uw eigen te volgen programma. In het digitale abstractboek – te raadplegen via de NVMO website www.nvmo.nl – kunt u de volledige
bijdragen vinden. Tevens kunt u alle informatie raadplegen en een persoonlijk congresprogramma aanmaken door onze verbeterde app op uw smartphone of tablet pc te downloaden. Details over het downloaden worden via de NVMO website bekend gemaakt.
Voorafgaand aan het eigenlijke congres worden er op woensdag 5 november drie pre-conference workshops georganiseerd. Twee workshops worden speciaal voor studenten georganiseerd in samenwerking met het Landelijk Medisch Studenten Overleg en daarnaast vindt als derde workshop de eerste bijeenkomst van de cursus Onderzoek van Medisch Onderwijs
plaats (aanmelden via: www.maastrichtuniversity.nl/she).
Voor de diverse workshops, symposia en fringes in het reguliere programma dient u zich in te schrijven.
Verder wil ik uw speciale aandacht vragen voor de congresbijdragen van een aantal NVMO werkgroepen die diverse sessies zullen verzorgen op hun speciale aandachtsgebied. Alle abstracts (papers en posters) werden dit jaar zoals in de voorgaande jaren beoordeeld door externe reviewers en de abstracts voor de wetenschappelijke papersessies werden beoordeeld door de leden van de Wetenschapscommissie (WECO) van de NVMO. Dit jaar zal op het congres weer de NVMO prijs voor het beste proefschrift uitgereikt worden.
Ik wens u allen een leerzaam, interactief en plezierig congres toe.

Namens de NVMO Congrescommissie,
Dr. Hanke Dekker
Hoofdorganisator NVMO Congres 2014
UMC Groningen

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee