Assessment for learning

15 en 16 november in MECC Maastricht

Brochure NVMO Congres 2012

Het hoofdthema van het huidige congres is ‘Assessment for Learning’. Dit is een benadering van toetsen en beoordelen waarbij de onderwijsfunctie van toetsing wordt benadrukt. Het gaat om het bevorderen van het leren door middel van het gebruik van toetsen.
Ik denk dat we er in geslaagd zijn een aantrekkelijk programma in elkaar te zetten, waarin het hoofdthema goed tot zijn recht komt. Dit wordt niet alleen gerealiseerd door de inhoudelijke bijdragen van hoofdsprekers, paperpresentaties, workshops en symposia, maar ook door de diverse contactmomenten en samenwerkingsverbanden die kunnen ontstaan tussen de deelnemers in de verschillende sessies, wandelgangen en tijdens de pauzes, lunches, borrel, diner en feest.
Het programmaboek dat voor u ligt, geeft, naast algemene informatie, een overzicht van alle inhoudelijke bijdragen aan het congres. Zoals de congrescommissie het heeft voorgesteld, helpt dit boekje u een eerste selectie maken van uw eigen te volgen programma. In het digitale abstract boek, te bereiken via www.congresboek.nl of via de website van het NVMO (www.nvmo.nl), vindt u dan de volledige bijdragen. Tevens zal dit jaar het digitale abstractboek te raadplegen zijn via een App op uw smartphone of tablet pc, te downloaden van
de NVMO website.
Voorafgaande aan het eigenlijke congres worden er op woensdag 14 november een drietal preconference workshops georganiseerd. De eerste betreft de eerste bijeenkomst van de cursus Onderzoek van Medisch Onderwijs en de tweede en derde zijn studentenworkshops georganiseerd in samenwerking met het LMSO. U dient zich hiervoor van tevoren in te schrijven, evenals voor de diverse workshops en symposia in het reguliere programma van het congres.

Ik wil ook uw speciale aandacht vragen voor de bijdragen in het programma van een aantal NVMO werkgroepen die diverse sessies zullen verzorgen op hun speciale aandachtsgebied. Net als vorig jaar zal er ruimte zijn om bijdragen van collega’s te zien op een interactieve markt, tijdens de pauzes.
Alle abstracts (papers en posters) zijn dit jaar zoals in de voorgaande jaren beoordeeld door externe reviewers en de wetenschappelijke abstracts door de leden van het Wetenschappelijk Comité (WECO) van de NVMO. Dit jaar zal voor de tweede keer op het congres de prijs voor het ‘Beste Proefschrift’ uitgereikt worden door prof dr. Janke Cohen-Schotanus.
Naast het digitaal aanbieden van het congresboek, heeft de congrescommissie ervoor gekozen de trend om meer ‘duurzaamheid’ in het congres in te brengen voort te zetten en laten we de congrestas achterwege.
Ik wens u allen een leerzaam en plezierig congres toe.

Namens de NVMO Congrescommissie,
Dr. Mascha Verheggen
Hoofdorganisator NVMO Congres 2012
Universiteit Maastricht

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee