Zzzzz… De Stekende Mug – over micro-agressies in het medisch onderwijs en op het werkveld

Informatie
Auteurs
K.W. Pang
Organisatie
Anders nl....(vul in onderstaand veld in)
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

“… ik bedoel… vanwaar kom je echt vandaan?”

“Ik weet niet vanwaar je juist komt, maar bij ons doen we het op deze manier…”

Het gebeurt overal en nergens… toch gebeurt het regelmatig. Soms zélf onbedoeld , soms zijn we er zelf getuige van. Die ene opmerking of het aannemen van een andere houding, vaak onbewust doch niet altijd…na enige tijd begint het bij de zoveelste opmerking toch te steken. De opstapeling van opmerkingen kan irriteren en aanleiding geven tot psychische klachten alsook gezondheidsverschillen in de zorg. (1)

We gaan de stilte doorbreken en het hebben over micro-agressie alsook de impact op de ander. Maar ook de impact op gelijkwaardigheid in de zorg. Samen met de de landelijke onafhankelijke belangenbehartiger van geneeskundstudenten De Geneeskundestudent schotelen we een aantal situaties voor die we landelijk verzameld hebben en zoeken we naar oplossingen. (2)

Hoe herkennen we micro-agressies? Onder welke vormen komen deze voor? Heb ik er zelf een aandeel in?

Wil jij meer weten over dit thema en/ of beter mee kunnen omgaan in bepaalde situaties?

Dan zit je op de juiste plek.

Doel:

In deze workshop zullen we stilstaan bij verschillende vormen van micro-agressie.

Op het einde van de workshop ben je in staat om:

Inzicht te hebben in unconscious bias en het belang van de verschillen rondom ons Bewust te zijn van vormen van micro-agressie en hoe om te gaan met deze vormen Een plan voor verandering te creëren en op die manier ook het creëren van een inclusievere leeromgeving in verschillende situaties

Doelgroep:

Docenten, studenten, werkplekbegeleiders op stageplekken, zorgverleners

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Deel 1

Introductie-oefening vanuit de contemplatieve pedagogie met aansluitend kennismakingsoefening met doel inzicht te krijgen in de unconscious bias

Deel 2

Presenteren van opgehaalde situaties uit de praktijk en stilstaan bij de impact daarvan. Gevolgd door onderbouwing d.m.v. theoretische achtergrond en inventariseren van extra voorbeelden vanuit de deelnemers. (1)

Deel 3

Gezamenlijk zoeken naar oplossingen voortbouwend op voorbeelden en het oefenen van adressering van micro-agressies in de praktijk d.m.v. een Framework. (2)

Referenties (max 2.):

Ehie O., Muse L., Hill L.and Bastien A. Professionalism: microaggression in the healthcare setting. Curr Opin Anaesthesiol. 2021; 34(2): 131–136. Molina M.F., Landry A.I., Chary A.N., Burnett-Bowie S.M. 2020. Addressing the Elephant in the Room: Microaggressions in Medicine. Ann Emerg Med. 2020; 76: 387-391.

Max aantal deelnemers :

40

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Overig, namelijk: Overig, namelijk: Welbevinden zorgprofessionals Unconscious bias Sociale (on)veiligheid

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee