Weet waar je staat: tips en valkuilen op weg naar de highstake beoordeling bij programmatisch toetsen

Informatie
Auteurs
C.E.G. Albicher
Organisatie
Amsterdam UMC loc. AMC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Een groot aantal opleidingen maakt of gaat de overstap maken naar het onderwijsconcept programmatisch toetsen. Wat betekent dit voor alle betrokkenen?

Voor zowel studenten, als docenten en mentoren, geeft programmatisch toetsen inzicht in het leerproces van de student door het verzamelen van low-stake informatie (datapunten). Een datapunt is een leermoment en daar hangt voor de student weinig van af.

Als er meerdere datapunten verzameld worden, komen sterke punten en ontwikkelpunten naar voren en wordt groei zichtbaar. De student zelf heeft de leiding over zijn leerproces, dit vraagt om een goede zelfregulatie. De docent of mentor kan de student hierin ondersteunen aan de hand van coaching. Saturatie van informatie is nodig om tot een valide beoordeling (high-stake) te kunnen komen met hulp van triangulatie en beoordelaarsexpertise.

Een aantal MBO, HBO en WO (zorg-)opleidingen heeft in het landelijk leernetwerk programmatisch toetsen 2022-2023 gewerkt aan vragen en suggesties die studenten, docenten en mentoren kunnen helpen bij het ontwikkelen van de beoordelaarsexpertise. Met behulp van deze vragen en suggesties krijgen zij zicht op het leerproces van de student en de voortgang op de weg naar de high-stake beoordeling. De high-stake beoordeling mag immers geen verrassing zijn voor de student.

Binnen deze workshop gaan we aan de slag met twee vragen, die studenten met regelmaat stellen als het gaat om hun voortgang richting de high-stake beslissing: “Doe ik de goede dingen?” en “Doe ik genoeg?”.

We inventariseren met elkaar de aanknopingspunten en valkuilen en bespreken de leerweg die de student bewandelt tot het moment van de high-stake voortgangsbeslissing

Doel:

Een discussie en uitwisseling van ideeën over de aspecten die bijdragen aan houvast voor studenten en andere betrokkenen op de leerweg naar de highstake beoordeling.

Doelgroep:

Studenten, docenten, mentoren, leden van besliscommissies, leden van examencommissies, geïnteresseerden in programmatisch toetsen.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Na een korte introductie door de moderatoren, met aandacht voor de basisprincipes van programmatisch toetsen, volgt een interactieve werkvorm waarbij in kleine groepen gewerkt wordt.
Aan het einde van de workshop hebben de deelnemers aan de hand van voorbeelden, tips en valkuilen gedefinieerd voor het leerproces en de weg naar de high-stake beoordeling.

Referenties (max 2.):

Heeneman, S., de Jong, L. H., Dawson, L. J., Wilkinson, T. J., Ryan, A., Tait, G. R., Rice, N., Torre, D., Freeman, A., & van der Vleuten, C. P. M. (2021). Ottawa 2020 consensus statement for programmatic assessment – 1. Agreement on the principles. Medical teacher, 43(10), 1139–1148.

Baartman, L., Van Schilt-Mol, T., & Van Der Vleuten, C. (2020). Programmatisch toetsen: voorbeelden en ervaringen uit de praktijk.

Max aantal deelnemers :

40

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Toetsing Docentprofessionalisering Toetsing programmatisch toetsen leerproces begeleiden lowstak en highstake

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee