Wat moet/kan ik met die feedback? Hoe studentenevaluaties kunnen bijdragen aan de professionele ontwikkeling van docenten

Informatie
Auteurs
C. Sehlbach
Organisatie
Universiteit Maastricht
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Hoger Onderwijsinstellingen in Nederland en Vlaanderen vragen studenten om met regelmaat het onderwijs dat zij ontvangen te evalueren. Deze evaluatie heeft enerzijds tot doel om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren en anderzijds aanknopingspunten voor verbetering te verzamelen. Wij deze evaluaties vooral ook als een potentieel rijke bron van informatie waarmee het onderwijs verbeterd kan worden. Studentenevaluaties kunnen docenten voorzien in feed-up, feedback en feed-forward waarmee zij hun doceerkwaliteiten kunnen verbeteren. Deze vertaalslag maken, is echter niet altijd vanzelfsprekend. Reflectie op en dialoog rondom evaluaties zijn bewezen methoden die de bruikbaarheid en toepasbaarheid van studentevaluaties kunnen vergroten.

In deze workshop delen we theorieën, modellen en praktische tips om reflectie en dialoog rondom studentevaluaties te stimuleren en vorm te geven. Middels deze workshop beantwoorden we de vraag: Hoe kunnen docenten gestimuleerd worden om te reflecteren op studentevaluaties met als doel hun onderwijspraktijk te blijven verbeteren?

Doel:

Na afloop van de workshop hebben deelnemers:

Inzicht in hoe reflectie en dialoog rondom studentevaluaties gestimuleerd kunnen worden

Ideeën gedeeld en ervaringen uitgewisseld rondom reflectie op studentevaluatie en docentprofessionalisering

Een concreet plan hoe zij reflectie en dialoog kunnen inbouwen in hun eigen onderwijspraktijk.

Doelgroep:

Iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van docentencompetenties en onderwijsevaluatie: studenten, docenten, onderwijs en programma coördinatoren zowel uit onderwijsinstellingen als zorginstellingen.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Tijdens de workshop delen we onze benadering tot studentevaluaties en docentprofessionalisering en de onderwijskundige modellen en theorieën onderliggend aan deze benadering.

Deelnemers zullen hun eigen ervaringen delen met betrekking tot studentevaluaties en docentprofessionalisering en ideeën verzamelen hoe docenten en coördinatoren ondersteund kunnen worden in het gebruik van studentevaluaties.

Referenties (max 2.):

Stalmeijer, R. E., Whittingham, J. R., Bendermacher, G. W., Wolfhagen, I. H., Dolmans, D. H., & Sehlbach, C. (2023). Continuous enhancement of educational quality–fostering a quality culture: AMEE Guide No. 147. Medical Teacher, 45(1), 6-16.

Max aantal deelnemers :

30 (bij voorkeur in een ruimte waarin er geschoven kan worden met tafels)

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Docentprofessionalisering Kwaliteitszorg

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee