Voorlopige resultaten van een vragenlijststudie om verschillen tussen eerstegeneratiestudenten en niet-eerstegeneratiestudenten te identificeren

Informatie
Auteurs
A.M.E. Bosman
Organisatie
UMC Groningen
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Een diverse artsenpopulatie is essentieel om gezondheidsverschillen in Nederland aan te pakken1. De populatie geneeskundestudenten is echter weinig divers. Slechts ongeveer twintig procent van de geneeskundestudenten heeft ouders die geen hbo- of universiteitsdiploma hebben2. Deze eerstegeneratiestudenten lopen, volgens internationale onderzoeken, vaker tegen problemen aan. Van een onlangs uitgevoerde interviewstudie leerden we dat eerstegeneratiestudenten onder andere barrières ervaren in het doorlopen van de studie, het zich identificeren met de doktersidentiteit, het opbouwen van een professioneel netwerk en het aansluiting vinden met medestudenten. Over de ervaringen van eerstegeneratiestudenten geneeskunde in Nederland weten we verder nog weinig. Meer inzicht in de barrières en kwaliteiten van eerstegeneratiestudenten is nodig. In deze vragenlijststudie analyseren we de verschillen in ervaringen met onderwijs, sociale steun, inclusie en mentaal welbevinden tussen eerstegeneratiestudenten en niet-eerstegeneratiestudenten.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

We doen een cross-sectionele vragenlijststudie onder geneeskundestudenten, studerend aan de acht geneeskundefaculteiten in Nederland. De Geneeskundestudent ondersteunt, als onafhankelijke belangenbehartiger voor alle geneeskundestudenten in Nederland, de rekrutering van de beoogde 1550 deelnemers. Alle leden van De Geneeskundestudent worden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. De ervaringen van eerstegeneratiestudenten worden vergeleken met niet-eerstegeneratiestudenten. De vragenlijst bevat bijna 100 vragen, over het algemeen uit gevalideerde vragenlijsten. Uitkomstmaten zijn stress, kwaliteit van leven, zelfvertrouwen, motivatie, studie/privébalans, ervaringen met het onderwijs, sociale steun en sociale inclusie. Daarnaast verzamelen we sociaal-demografische variabelen zoals leeftijd, geslacht, hoogst genoten opleiding van de ouders en studiejaar.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Tijdens het NVMO-congres presenteren we de eerste resultaten van de vragenlijststudie. We verwachten dat eerstegeneratiestudenten slechtere ervaringen hebben met onderwijs en minder gesteund worden. We verwachten ook dat eerstegeneratiestudenten over een sterkere intrinsieke motivatie beschikken.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Deze studie levert belangrijke inzichten in de mogelijke barrières en kwaliteiten van eerstegeneratiestudenten op. Met dit inzicht kunnen we verbeteringen doorvoeren in het onderwijs om studenten bij hun belangrijkste barrières te ondersteunen. Dit verkleint het risico op voortijdige uitstroom en daarmee het nog kleiner worden van de diversiteit onder studenten. Op basis van de resultaten willen we ook vervolgonderzoek ontwikkelen dat onder andere aandacht heeft voor de specifieke kwaliteiten van eerstegeneratiestudenten, de rol van het onderwijssysteem en de ontwikkeling en effectiviteit van interventies.

Referenties (max. 2):

Swartz TH, Palermo AS, Masur SK, Aberg JA. The Science and Value of Diversity: Closing the Gaps in Our Understanding of Inclusion and Diversity. J Infect Dis. 2019; 220(220 Suppl 2):S33-S41. DOI: https://doi.org/10.1093/infdis/jiz174

Bruggeman JW. Diversiteit en sociale inclusie onder geneeskundestudenten 2018. Geraadpleegd op 19 september 2023 via: https://degeneeskundestudent.nl/wp-content/uploads/2020/05/onderzoeksrapport-diversiteit-en-inclusie-2018.pdf

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Diversiteit Studievoortgang Overig, namelijk: Eerstegeneratiestudenten Sociale inclusie

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee