Voorkom Drama met Drama! Een interactieve theaterworkshop over gelijke kansen.

Informatie
Auteurs
M.B. Breebaart
Organisatie
Universiteit Antwerpen
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Ondanks de groeiende aandacht voor wederzijds respect en diversiteit in de medische omgeving en het onderwijs is discriminatie ook hier nog niet verdwenen. Dit kan leiden tot ongelijke kansen in toegang, kwaliteit en uitkomst in de zorg en de opleiding. Discriminatie kan gaan over verschillende aspecten van identiteit zoals etniciteit, sociale klasse, leeftijd, religie of sexuele orientatie. Een eerste stap om discriminatie tegen te gaan is een bewustwording van onze onbewuste bias, dat wil zeggen onze eigen opvattingen en stereotypen. Het onderwijzen van impliciete bias bij studenten geneeskunde leidt tot verminderen van het bestaan van vooroordelen(1) Een tweede stap is het aanleren van aangeven van grenzen bij zowel mensen in opleiding in de zorg als zorgverleners.

Improvisatietheater is een ervaringsgerichte onderwijsvorm waarbij skills worden geoefend op een creatieve en speelse manier. Door de ontspannen en veilige sfeer waar falen niet bestaat, kan iedereen actief bijdragen.

In het bachelor en master programma bieden we studenten geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen improvisatie-oefeningen aan, als onderdeel van de communicatie-lessen. In deze workshop reiken we drama oefeningen, story telling en improvisatie oefeningen aan om op zoek te gaannaar identiteit, vooroordelen, sterotypen en te ontdekken hoe je grenzen te bewaken en kan opkomen voor gelijke kansen.

Doel:

Ervaren en aanleren van korte oefeningen uit het improvisatietheater met de volgende leerdoelen

Bewustwording eigen vooroordelen en stereotypen
Ervaren van hoge status en machtsverhoudingen.
Communicatietechnieken om hierover te spreken
Omgaan met emoties
Creativiteit en zelfvertrouwen verbeteren
Bewustwording non-verbale communicatie.
Herkennen van grensoverschrijdend gedrag.

Doelgroep:

Opleiders van alle studenten en medewerkers in de zorg, inclusief trainers van multidisciplinaire teams en administratieve medewerkers.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

De onderwijsmethoden van deze workshop bestaat uit speloefeningen, drama, story telling en improvisatiethetater in groep. Aan het einde van elke oefening wordt het doel en de achtergrond als lesmethode besproken. We koppelen dit terug naar de klinische praktijk en denken na over de bruikbaarheid binnen bestaande onderwijscurricula.

Referenties (max 2.):

Hoffman A, Utley B, Ciccarone D. Improving medical student communication skills through improvisational theatre. Med Educ. 2008;42(5):537-8.

Max aantal deelnemers :

30

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Welbevinden zorgprofessionals Overig, namelijk: Professionaliteit Grenzen Improvisatietheater Leiderschap

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee