Vignetmethodologie als tool voor onderzoek binnen het onderwijs in de gezondheidszorg

Informatie
Auteurs
W.E. van der Goot
Organisatie
School of Health Professions Education
Universiteit Maastricht
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Tijdens deze workshop maak je kennis met de vignetmethodologie die zowel bij kwantitatief als kwalitatief onderzoek kan worden gebruikt [1,2]. Binnen kwantitatief onderzoek wordt het bijvoorbeeld gebruikt om verschillen tussen groepen of verschillen in voorkeuren van individuen te onderzoeken en causale verbanden te toetsen. Binnen kwalitatief onderzoek wordt het veelal gebruikt als prompt om meer specifieke discussies te hebben over een onderwerp en weg te blijven van meer abstracte uitspraken van deelnemers. Vignetmethodologie kan als op zich staande methodologie worden toegepast of als hulpmiddel of illustratie dienen bij vragenlijstonderzoek of interview/focus groep studies.
Hoewel de toepassingen verschillen, zijn er aanzienlijke overeenkomsten in benadering bij het proces van vignetontwikkeling. Meerdere stappen worden doorlopen om tot een gedegen situatieschets voor een vignet te komen [1,2]. Vignetten kunnen diverse vormen hebben: geschreven tekst, beelden en/of geluid of video’s. Elke vorm heeft voor- en nadelen. Vignetten stellen onderzoekers in staat om vooraf gestandaardiseerde of exemplarische situaties te schetsen die worden toegepast in onderzoek. Ook kan het gebruik van vignetten zinvol zijn als het onderzoeken van de vraag in de praktijk ethische bezwaren heeft.
Tijdens deze workshop gaan we in op de verschillen en overeenkomsten tussen vignet gebruik binnen kwantitatief en kwalitatief onderzoek. We gebruiken hierbij vignetten met geschreven tekst, met voorbeelden uit eigen onderzoek. In een kwantitatief, experimenteel onderzoek werden vignetten gebruikt om effecten van supervisiestijlen op motivatie van arts-assistenten te toetsen. In een kwalitatieve studie met focusgroepen werden vignetten gebruikt voor het stimuleren van discussie naar het gebruik van cognitive apprenticeship doceermethoden tijdens echografie onderwijs. Ook gaan deelnemers zelf aan de slag met het ontwikkelen en evalueren van vignetten.

Doel:

Inspiratie opdoen voor het gebruik van vignetten als onderzoeksmethode.

Doelgroep:

Onderzoekers, docenten en anderen geïnteresseerd in het gebruik van de vignetmethodologie binnen onderzoek.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Activiteiten
Een plenaire introductie over de vignetmethodologie, hoe het gebruikt kan worden in onderzoek en voor welke onderzoeksvragen dit een geschikte methodologie kan zijn (20’).
Vervolgens in kleine groepen vignetten ontwikkelen en evalueren (30’).
Terugkoppeling van en discussie over de ervaringen van de deelnemers; tips voor het opzetten van onderzoek met vignetten (20’).

Opbrengst
Deelnemers doen kennis op over de methodologie en hoe deze toegepast kan worden in onderzoek.
Inzicht in en handvatten voor het ontwikkelen van vignetten.

Referenties (max 2.):

[1] Aguinis, H., & Bradley, K. J. (2014). Best practice recommendations for designing and implementing experimental vignette methodology studies. Organizational Research Methods, 17(4), 351-371. https://doi.org/10.1177/1094428114547952
[2] Murphy, J., Hughes, J., Read, S., & Ashby, S. (2023). Evidence and practice: A review of vignettes in qualitative research. Nurse Researcher, 31(2).

Max aantal deelnemers :

30

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Overig, namelijk: Overig, namelijk: Overig, namelijk: Vignetmethodologie Kwantitatief onderzoek Kwalitatief onderzoek

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee