Verplicht stoppen met de studie: moet het Iudicium Abeundi herzien worden?

Informatie
Auteurs
S.A. Pronk
Organisatie
LUMC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Het beoordelen van de competentie ‘Professionaliteit’ heeft in alle opleidingen geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde in Nederland een vaste plaats, dit om professioneel gedrag bij studenten te bevorderen en onprofessioneel gedrag te voorkomen.

Sinds 2010 bestaat de mogelijkheid om een Iudicium Abeundi (IA), een bindend vonnis tot stoppen met de studie, te geven aan studenten. Deze procedure is uitgewerkt in het Protocol ludicium Abeundi.

Het IA is uitsluitend bedoeld om ingezet te worden bij zeer uitzonderlijk en laakbaar gedag van een student en niet bij iedere uiting van onprofessioneel gedrag. Het Protocol geeft de volgende omschrijving van gedrag dat vatbaar is voor het IA: ‘Gedrag waarmee blijk wordt gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van het beroep van (dieren)arts, tandarts’. Deze norm is sindsdien door jurisprudentie rondom het IA meer ingevuld, waardoor het voor opleidingen duidelijk is geworden welke situaties hieronder kunnen vallen (1). Toch zijn er nog tekortkomingen aan het IA die om revisie vragen. (2)

In deze rondetafel sessie nodigen we deelnemers uit hun kennis, ervaring en suggesties te delen over het IA, zodat deze suggesties uit het werkveld kunnen bijdragen aan een eventuele revisie van het Protocol ludicium Abeundi.

Doel:

Inbreng verzamelen voor een eventuele actualisatie van het huidige Protocol ludicium Abeundi. Zodat het Protocol toepasbaarder wordt voor de onderwijskundige praktijk.

Doelgroep:

Opleiders, leden van examencommissies of commissies professionaliteit, onderwijskundigen, programmadirecteuren, decanen, docenten en studenten

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Na een korte kennismaking met het IA zullen verschillende groepjes gevormd worden die onder begeleiding van een moderator hun ervaringen en wensen rondom het IA bespreken. Deze ervaringen zullen nadien gepresenteerd worden. De bijeenkomst wordt op het einde samengevat, zodat de deelnemers kennis genomen hebben van de manier waarop collega’s in andere opleidingen omgaan met het IA en welke concrete verbeteringen gewenst zijn.

Referenties (max 2.):

1 Pronk SA, van Luijk SJ, Duijst WLJM, van Mook WNKA. Tien jaar judicium abeundi binnen de opleiding geneeskunde: ‘Arts worden zit er niet in voor u’. Medisch Contact 2022(77);03:14-16.
2 Harbers L. ‘Sommige diploma’s verdienen geen handtekening’ Het falen van het iudicium abeundi. Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6818.

Max aantal deelnemers :

40

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Professionaliteit Studievoortgang Toetsing

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee