Van bang, banger, bangst naar vrij-van-coschapangst!

Informatie
Auteurs
L.A. Huisman
Organisatie
UMC Groningen
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Het starten van een nieuw coschap is elke keer weer spannend voor een coassistent. Zo erg dat een enkeling zelfs bibberend van angst bij de ochtendoverdracht zit.1 Onderwerpen de specialisten je echt aan een vragenvuur en word je tijdens de ochtendoverdracht echt voor de leeuwen geworpen? Waar komen deze vooroordelen toch vandaan? Een lopend enquêteonderzoek onder coassistenten Chirurgie laat zien dat deze vooroordelen en negatieve verwachtingen het prestatievermogen, de carrière keuzes en weerbaarheid van onze toekomstige collegae beïnvloeden.2 Derhalve tijd om deze angst te tackelen: van bang, banger, bangst naar vrij-van-coschapangst?

Doel:

Het inventariseren van ervaringen van multipele specialismen uit verschillende centra over coschapangst met als uiteindelijk doel om met elkaar in gesprek te gaan hoe we deze angst kunnen omzetten in een vruchtbare leeromgeving.

Doelgroep:

Medisch specialisten, arts-assistenten, coassistenten, studenten, zorgmedewerkers, onderwijskundigen, docenten.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Er wordt gestart met een introductie van het probleem door de moderatoren, waarbij resultaten uit recent onderzoek worden gepresenteerd. Aansluitend zal een coassistent zijn/haar ervaring delen met de groep. Plenair zal er gediscussieerd worden over de relevante problemen/thema’s die coschapangst (kunnen) creëren. In groepsverband (max. 5 personen + 1 moderator) zullen deze thema’s uitgediept worden met de focus op eventuele oplossingen in de verschillende fases van de opleiding. Nadien wordt dit plenair besproken onder de leiding van de moderatoren. Aan het einde van de sessie worden de bevindingen samengevat.

Referenties (max 2.):

1) B. van der Slik. Een niet zo goed begin is…? PanEssay, 2013. Beschikbaar via: https://panacea.nl/panessay/artikel/2013-02-23-een-niet-zo-goed-begin-is

2) B. Pekbay. Manuscript in submissie. Onofficiële resultaten gedeeld via: https://www.linkedin.com/posts/beg%C3%BCm-p-a25695173_ruim-de-helft-van-de-coassistenten-betreedt-activity-7067933396844335104-MEkU?utm_source=share&utm_medium=member_desktop.

Max aantal deelnemers :

25

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Klinische vaardigheden Welbevinden zorgprofessionals Overig, namelijk: Coschappen

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee