Tussen droom en werkelijkheid voor de poort van de geneeskunde: hoe geven we studiekiezers een realistisch beeld van de geneeskunde studie en het artsenvak?

Informatie
Auteurs
E.V. van Wijk
Organisatie
Amsterdam UMC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

De zorg moet voortdurend in beweging zijn om in te kunnen spelen op ontwikkelingen in zorgbehoefte van onze diverse en multiculturele samenleving: van ziekte naar gezondheid, van curatie naar preventie en van jong naar steeds ouder. Desondanks blijven de intramurale specialismen het meest populair onder geneeskundestudenten. Daarenboven weerspiegelt de samenstelling van de medische beroepsgroep, inclusief geneeskundestudenten, onvoldoende onze diverse samenleving, terwijl dit voor de kwaliteit van zorg cruciaal is [1].

Scholieren vormen zich ruim ‘voor de poort’ een beeld van wat geneeskunde inhoudt, zowel t.a.v. de studie als het latere artsenvak. Zij oriënteren zich op hun toekomstige studie middels het bestuderen van verschillende studieprogramma’s. Het beeld van en de informatie over een studieprogramma beïnvloedt hun interesse en het uiteindelijke besluit om voor een studie te kiezen [2].

N.a.v. een pilot onder middelbare scholieren is onze veronderstelling dat scholieren een onjuist beeld hebben over de opbouw van de geneeskundestudie, de medestudenten en het uiteindelijke artsenvak dat ze verwachten uit te gaan oefenen. Deze discongruentie betekent mogelijk dat scholieren ‘onterecht’ wel of juist niet voor geneeskunde kiezen.

Doel:

Deelnemers informeren over de percepties van scholieren over de geneeskunde (studie en artsenvak), hoe deze percepties zich verhouden tot de werkelijkheid zowel t.a.v. veranderingen in het zorglandschap alsook het belang van een diverse beroepsgroep, uitwisseling van ideeën en initiatieven over het onderwerp, en bespreking van mogelijke oplossingsrichtingen.

Doelgroep:

Iedereen die geïnteresseerd is in verbetering van werving van aankomende (geneeskunde)studenten: de juiste -en meer diverse- persoon op de juiste plek.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

De sessie begint met het delen van de eerste onderzoeksresultaten en praktijkvoorbeelden, met veel ruimte voor inbreng vanuit de groep, en informatie-uitwisseling over lopende initiatieven. Vervolgens reflecteren de deelnemers op deze uitkomsten gevolgd door een plenaire discussie. Daarna beschouwen de deelnemers in kleine groepen de implicaties van de uitkomsten voor de praktijk. De deelnemers bedenken een aanbeveling en aandachtspunt voor vervolg(onderzoek). De uitkomsten zullen weer plenair besproken en verdiept worden. De afsluiting bestaat uit een plenaire samenvatting, een reflectie gekoppeld aan de doelen en een inventarisatie van de opbrengst voor de deelnemers.

Referenties (max 2.):

Gomez LE, Bernet P. Diversity improves performance and outcomes. J Natl Med Assoc. 2019 Aug;111(4):383–92.

Vulperhorst JP, van der Rijst RM, Akkerman SF. Dynamics in higher education choice: weighing one’s multiple interests in light of available programmes. High Educ. 2020 Jun 1;79(6):1001–21

Max aantal deelnemers :

30

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Diversiteit Werving Toekomstbeeld

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee