Training for Excellence (T4X): De Tandarts als Topsporter De ontwikkeling van mentale trainingen voor studenten van Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).

Informatie
Auteurs
A. Rollman
Organisatie
Hogeschool van Amsterdam
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Het beroep van tandarts gaat gepaard met een hoge werkdruk en daarmee gepaard gaande uitval. Tandheelkunde-studenten hebben baat om stress tijdens hun werk te leren beheersen. Trainingsprincipes die in diverse prestatie-omgevingen zijn getoetst en worden toegepast (oa topsport), worden in een meerjarig project (Comenius-Teaching-Fellow) in samenwerking met studenten en opleiders van verschillende disciplines (Oefentherapie, Bewegingswetenschappen, Tandheelkunde) binnen de opleiding tandheelkunde ingevoerd. De T4X-principes zijn: 1. leren presteren onder druk, 2. focus van aandacht, 3. visualisatie en 4. Doelbewust oefenen.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Het doel van het project is om vanuit co-creatie met diverse disciplines, twee werkgroepen te ontwikkelen. De manier van het aanreiken van de T4X-principes wordt via een iteratief proces onderzocht en aangescherpt zodat het studenten optimaal helpt zich voor te bereiden op de stress het beroep met zich meebrengt. De eerste twee pilot-werkgroepen werden in 2022-2023 voor Bachelor 1 studenten.

Het doel van deze eerste iteratie was om aan de hand van een kwantitatieve en kwalitatieve analyse te kijken hoe de werkgroep aangepast kan worden zodat het studenten nog meer in staat stelt om gebruik te maken van de principes. De Self-Determination-Theory werd gebruikt als het belangrijkste theoretisch evaluatief kader.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

130 studenten namen deel aan de twee T4X-trainingsessies en hun ervaringen werden geëvalueerd met behulp van een vragenlijst. Zij hebben hun ervaringen beoordeeld op items voor Bekwaamheid, Autonomie, Relatie (0=niet aanwezig; 10=maximaal aanwezig). Verder werden semi-gestructureerde interviews gehouden met een representatieve steekproef uit dezelfde studentenpopulatie (n=10) na afloop van beide sessies.

Gemiddeld werden de sessies als volgt beoordeeld (gemiddelde±SD): bekwaamheid = 6,4 ± 2,4, autonomie = 6,3 ± 2,5 en relatie = 6,3 ± 2,3. Studenten gaven in de interviews aan dat ze de T4X sessies als zinvol hadden ervaren, en nieuwe strategieën hadden geleerd waaronder visualisatie en presteren onder druk. Aangegeven werd om een betere afstemming te vinden met de momenten van de vaardigheidstrainingen tijdens de opleiding.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

De eerste analyse toont een toegenomen bewustzijn onder studenten van het effect van stressfactoren op hun vaardigheidstraining en hoe trainingsprincipes hierbij kunnen helpen. Bij de nieuwe T4X-werkgroepen wordt de tandheelkundige vaardigheidstraining meer geïntegreerd.

Referenties (max. 2):

Nieuwenhuys, A., & Oudejans, R.R.D. (2017). Anxiety and performance: Perceptual-motor behaviour in high-pressure contexts. Current Opinion in Psychology, 16, 2 -33

McKenney, S., Reeves, T., (2018). Conducting Educational Design Research, E-book Taylor&Francis, London, https://doi.org/10.4324/9781315105642 20.

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Welbevinden zorgprofessionals Klinische vaardigheden leren uitvoeren met druk

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee