Stageverslag als toetsingsonderdeel van een stage: zinvol of achterhaald?

Informatie
Auteurs
J. Hilhorst
Organisatie
Amsterdam UMC loc. VUmc
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Toetsvorm stages en opkomst AI-schrijvers

Doel:

De rondetafelsessie stimuleert het uitwisselen van ideeën en het samen nadenken over de waarde van een stageverslag als toetsingsonderdeel van een stage, waarbij rekening wordt gehouden met de opkomst van AI-schrijvers zoals Chat-GPT.

Doelgroep:

Docenten, stagecoördinatoren, toetsdeskundigen, studenten, iedereen die zich betrokken voelt bij stages binnen het onderwijs.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Activiteiten: Korte presentatie over onze eigen ervaringen als coördinator van de zorgstage (vier weken in bachelorjaar 1 van geneeskunde) en coördinator van de huisartsstage (zes dagen in bachelorjaar 2 van geneeskunde) met stageverslagen en de opkomst van Chat-GPT. Tevens bespreken we kort het studentenperspectief op stageverslagen. Aan de hand van vragen zal in groepen een discussie worden gevoerd en zal worden gebrainstormd over de waarde van stageverslagen, rekening houdend met de opkomst van AI-schrijvers en zal er ook nagedacht worden over alternatieven.

Opbrengst: er wordt afgesloten met een plenaire terugkoppeling van de opbrengsten en er wordt een samenvatting gegeven over de verschillende ideeën over de toegevoegde waarde van een stageverslag aan een stage en de alternatieven hiervoor.

Referenties (max 2.):

Max aantal deelnemers :

20

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Toetsing Overig, namelijk: Overig, namelijk: Stageverslag AI-schrijvers

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee