SimNEXT: een lifelong learning programma voor professionals in het simulatieonderwijs

Informatie
Auteurs
J. Frerejean
Organisatie
MUMC+
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

In Nederland wordt simulatieonderwijs veelal gegeven door clinici die hun drukke klinische werk combineren met een rol als instructor of facilitator in het simulatieonderwijs. Maar effectief simulatieonderwijs vereist naast inhoudsdeskundigheid ook competenties zoals het doen van een gedegen voorbereidende analyse, het maken van een doordacht ontwerp, en didactisch handelen. In de praktijk varieert het competentieniveau van simulatietrainers sterk en zijn er goed opgeleide docenten met een sterk repertoire aan didactische vaardigheden, terwijl anderen alleen al doende geleerd hebben of onbewust onbekwaam zijn. Hoewel er mogelijkheden voor formele training zijn, zijn deze beperkt tot korte cursussen. Voor professionals die de volgende stap willen zetten en hun kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot hoogwaardig simulatieonderwijs willen verbeteren, waren er tot september 2023 geen voor de hand liggende mogelijkheden beschikbaar.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

De Dutch Society for Simulation in Healthcare (DSSH) en het Maastricht UMC+ Simulation Center, in samenwerking met de School of Health Professions Education van de Universiteit Maastricht, zijn in september 2023 gestart met een doorlopend professionaliseringsprogramma genaamd SimNEXT. Een ontwerpteam bestaande uit vertegenwoordigers van vier instellingen met simulatie-expertise in Nederland heeft een behoefteanalyse, taakanalyse en doelgroepanalyse uitgevoerd en een flexibel, modulair programma opgezet. Daarbij is input gevraagd uit een divers netwerk van Nederlandse en buitenlandse experts. In deze presentatie lichten we het ontwikkelproces en het programma kort toe. Daarna delen we de resultaten van een pilotstudie en blikken we terug op de evaluaties van de eerste groep betalende deelnemers.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

In september 2022 is een pilotstudie uitgevoerd met een selecte groep simulatieprofessionals uit ons eigen netwerk. Deze groep was positief over de opbrengst van de introductiemodule, maar droeg ook goede verbeterpunten aan over de inzet van werkvormen en mate van begeleiding. In september 2023 is het programma gestart met betalende deelnemers. De eerste module loopt nog ten tijde van het schrijven van dit abstract, maar we zien reeds dat deze deelnemers de module anders ervaren dan de pilotgroep. Ze zijn kritischer op de leeropbrengsten en bleken met andere verwachtingen naar de module te komen. In de presentatie zullen we terugblikken op de lessen die het ontwikkelteam hieruit heeft geleerd en hoe we ermee zijn omgegaan.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Deze presentatie informeert het publiek over een nationaal docentprofessionaliseringsprogramma voor simulatieprofessionals. Daarnaast blikken we terug op het verschil in ervaringen van de pilotgroep en de evaluaties van een eerste, kritische, groep betalende deelnemers. We verwachten dat de discussie hierover informatief is voor alle doelgroepen die geïnteresseerd zijn in docentprofessionalisering en train-de-trainer programma’s binnen en buiten het domein van simulatieonderwijs.

Referenties (max. 2):

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Docentprofessionalisering Skills en Simulatie (DSSH)

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee