‘Samenwerken aan planetary health in (bio-)medisch onderwijs’

Informatie
Auteurs
L.C. Reichwein
Organisatie
Amsterdam UMC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Anno 2023 ervaren we wereldwijd de gezondheidseffecten van klimaatverandering. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek van het RIVM dat de Nederlandse gezondheidszorg in 2022 7% van de totale broeikasgasuitstoot heeft veroorzaakt.

Binnen het medisch onderwijslandschap groeit de vraag vanuit studenten naar educatie over Planetary Health en verduurzaming van de zorg (1). Het betrekken van studenten bij het ontwikkelen van dit onderwijs wordt beschreven als een kans om het implementatieproces te verbeteren en versnellen (2).

In deze workshop demonstreren wij een gestructureerde methode, ontwikkeld aan de Universiteit van Amsterdam in het afgelopen jaar, om Planetary Health en duurzame zorg te integreren in het curriculum van de bachelor- en masteropleiding geneeskunde. Er is een student-centered approach ingezet om co-creatie te bevorderen, zodat het geïmplementeerde onderwijs aansluit bij de behoeften van studenten. In de workshop wordt aandacht besteed aan het betrekken van diverse studentengroepen, zodat de educatie inclusief is en recht doet aan de verschillende perspectieven binnen de studentenpopulatie.

Wij bieden methodische stappen ter herhaalbare implementatie. Het proces wordt doorlopen, beginnend bij een curriculumscan ter inventarisatie van de status quo. De workshop behandelt zowel een top-down-benadering, waarbij het proces van curriculumverandering vanuit het onderwijsbestuur en docenten benaderd wordt, als een bottom-up-benadering, waarbij studenten hun stem laten horen.

Deze workshop biedt praktische inzichten om de integratie te bevorderen voor een duurzamere toekomst en stimuleert deelnemers om kritisch naar hun eigen curriculum te kijken.

Doel:

Begrip van het concept ‘Planetary Health’, duurzame zorg en inzicht in het belang van duurzaamheid in de geneeskunde.

Kennis van methodische strategieën om een nieuw onderwerp effectief in het curriculum van geneeskundeopleidingen te integreren.

Inzicht in top-down en bottom-up benaderingen van curriculumverandering en waardering van betrokkenheid van belanghebbenden (zowel onderwijsbestuur als studenten).

Ontwikkelen van een actieplan voor integratie van ‘Planetary health’ in de context van eigen opleidingsinstelling.

Doelgroep:

Decanen,onderwijsmakers,docenten,studenten

Opzet: activiteiten en opbrengst:

De workshop begint met een korte presentatie waarin het begrip Planetary Health wordt geïntroduceerd en het belang van de integratie in medisch onderwijs wordt benadrukt.Vervolgens worden deelnemers door het stappenplan geleid, met speciale aandacht voor de top-down en bottom-up benadering. Hierna verdelen we de deelnemers in groepen om aan de hand van stimulerende vragen te reflecteren op het belang van Planetary Health in medisch onderwijs en de betrokkenheid van studenten bij dit proces.Elke groep stelt een actieplan op om de methode van de UvA toe te passen in een zelfgekozen context,zoals het curriculum van een van de deelnemers, en presenteert dit op een grafische poster.De workshop wordt afgesloten met een bespreking van enkele posters en het delen van belangrijke boodschappen voor de praktijk.

Referenties (max 2.):
https://greenermedischonderwijs.wordpress.com/handreiking-planetary-health/20230227 NFU Uitvoeringsplan GGZ 3.0.pdf
Max aantal deelnemers :

50

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Curriculumontwerp Overig, namelijk: Overig, namelijk: Planetary Health Duurzaamheid

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee