Rich pictures als een methode om cross-culturele interactie te verkennen Rich pictures as a method to explore cross-cultural interaction

Informatie
Auteurs
M.A.C. Versluis
Organisatie
UMC Groningen
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Samenwerken tussen verschillende culturen is inzicht gevend, spannend en lonend. Het is echter ook uitdagend omdat verschillende waarden, tradities en overtuigingen makkelijk leiden tot misverstanden. Culturele nederigheid (cultural humility), gevoed door reflectie en een niet-oordelende houding, is nodig om de verschillen te overbruggen en het intercultureel samenwerken en leren te versterken. In deze Engelstalige workshop onderzoeken we hoe de Rich Picture-methodologie dit proces kan ondersteunen.

Doel:

Kennis maken met het concept cultural humility en de rich picture methodologie als middel om een process van cultural humility in het onderwijs te ondersteunen.

Doelgroep:

Docenten, studenten uit opleidingen binnen de gezondheidszorg

Opzet: activiteiten en opbrengst:

De workshop start met een introductie van het onderwerp en het delen van ervaringen met de rich picture methode. Om praktische ervaring op te doen met de methode gaan deelnemers zelf met de methode aan de slag. Ze maken zelf een tekening en bespreken deze in tweetallen waarbij het gesprek wordt ondersteund door een veste structuur. Vervolgens wordt verdere verdieping gezocht door enkele tekeningen plenair te bespreken waarbij geschakeld wordt tussen de wat er over de tekening kan worden gezegd, en de methodologische aspecten van rich pictures. Tot slot wordt verkend hoe de methode binnen de eigen instelling gebruikt kan worden binnen het onderwijs en worden take home messages geformuleerd.

Na deze workshop:

Zijn deelnemers bekend met de Rich Picture methodologie

Zijn deelnemers bekend met het concept “cultural humility”

Zijn deelnemers in staat om de rich picture methode toe te passen in het onderwijs

Om inclusiviteit en diversiteit te bevorderen, en omdat 1 van de facilitators Engelstalig is, zal deze workshop in het Engels worden gegeven.

Engelse vertaling:
The workshop starts with an introduction to the subject and sharing experiences with the rich picture method. To gain practical experience with the method, participants will work with the methods themselves. They will make a drawing that they will in pairs using to a set structure. Further depth is gained by plenary discussionof 2-3 drawings, switching between what can be said about the drawing and the methodological aspects of rich pictures. Finally, participants explore how the method can be used within your own institution within education and take-home messages are formulated.

Referenties (max 2.):

1 – Molinaro, M. L., Cheng, A., Cristancho, S., & LaDonna, K. (2021). Drawing on experience: exploring the pedagogical possibilities of using rich pictures in health professions education. Advances in Health Sciences Education, 26(5), 1519-1535.

2 – Cristancho, S. M., & Helmich, E. (2019). Rich pictures: a companion method for qualitative research in medical education. Medical education, 53(9), 916-924.

Max aantal deelnemers :

30

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Diversiteit Internationalisering Overig, namelijk: Cultural awareness Reflectie rich pictures

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee