Remedieringsbehoeften bij aios radiologie

Informatie
Auteurs
J.A. Godschalx-Dekker
Organisatie
Amsterdam UMC loc. VUmc
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Artsen in opleiding tot specialist (aios) die onvoldoende functioneren behoeven begeleiding en mogelijk formele remediering. Als remediering onvoldoende effectief blijkt, dan kan de opleider, als uiterste, de opleiding van de aios beëindigen. Internationaal is er echter nauwelijks onderzoek gedaan naar de effectiviteit van remediering binnen de opleiding tot radioloog en/of nucleair geneeskundige (Edeijken 1993) en onderzoek ontbreekt buiten het Noord Amerikaanse continent. De remediëringsbenadering in de onderwijspraktijk is vooral gebaseerd op adviezen van experts en weinig gespecificeerd naar specialisme.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Wij onderzochten de Nederlandse modus operandi voor het evalueren en remediëren van aios radiologie. We verzamelden gegevens aanvullend op onze eerdere pilotstudie (Godschalx & Spilt 2021) betreffende uitspraken radiologie en nucleaire geneeskunde bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) die gingen over het besluit van de opleider om de opleiding van de aios te beëindigen in de periode van 2011 tot en met 2022. We destilleerden daaruit relevante gegevens zoals het opleidingsjaar, in wiens voordeel de uitspraak uitviel, toegepaste remediering en welke onvoldoende ontwikkelde CanMEDS-competenties volgens de opleider reden waren om de opleiding van de aios te beëindigen. We vulden deze gegevens aan met beschikbare informatie over de geregistreerde geïntensiveerde begeleidingstrajecten (GBTs) over de periode 2017 tot en met 2022.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

We vonden 11 uitspraken over aios radiologie en 3 uitspraken over aios nucleaire geneeskunde. De aios waren gemiddeld 1,6 jaar in opleiding en scoorden onvoldoende op gemiddeld 4 verschillende CanMEDS-competenties op het moment van opleidingsbeëindiging. De opleiders beoordeelden met name medische kennis (79%) als onvoldoende, vaak vergezeld van onvoldoenden voor communicatie (79%) en/of professionaliteit (71%), wetenschap (64%), organisatie (57%). In de periode van 2017 tot en met 2022 waren er 8 GBTs radiologie.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

We vermoeden vanwege het geringe aantal GBTs, dat er naast formele remediering vele vormen van informele begeleiding en carrière beïnvloeding worden gebezigd, maar zullen daarover meer informatie moeten vergaren. Desalniettemin leveren deze casus informatie over remedieringsbehoeften in de praktijk van de medische vervolgopleiding. De ernst van het competentiegebrek van de aios kwam bijvoorbeeld aan het licht tijdens spoedeisende radiologie of ter voorbereiding op het diensten doen buiten kantoortijd.

Referenties (max. 2):

Edeiken BS. Remedial program for diagnostic radiology residents. Invest Radiol 1993;28(3):269-74.

Godschalx J, Spilt A. Opleidingsbeëindiging bij aios ongeschikt voor radiologie. MeMoRad 2021;26(3):24–25.

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Medische vervolgopleidingen Overig, namelijk: Overig, namelijk: Remediering Radiologie

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee