Professional Identity Education: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

Informatie
Auteurs
T.E. Voerman
Organisatie
UMC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Academisch onderwijs focust zich op cognitieve en ‘harde’ skills, terwijl de meest gevraagde vaardigheden op de arbeidsmarkt zich oriënteren rondom communicatieve en ‘zachte’ vaardigheden (Polakóvá, Suleimanová, Madzík, Copuš, Molnárová en Polednová, 2023). Ook leert de praktijk dat studenten moeite hebben hun eigen kunnen met zelfvertrouwen te aanschouwen en te presenteren.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

In de cursus Professional Identity Education leren studenten naar binnen te kijken en te reflecteren op wie ze zijn als persoon en professional, met behulp van tools uit de (positieve) psychologie. Om studenten te helpen hun potentieel in te zien en optimaal te benutten, maken ze in workshopachtige sessies kennis met Skills-onderdelen. Zo oefenen ze bijvoorbeeld professionele communicatieve vaardigheden (samenwerken, actief luisteren, beïnvloeden, omgaan met feedback) met collega’s, stakeholders en supervisors. Ook vaardigheden rondom welzijn, tijdmanagement, het leren stellen en herzien van persoonlijke doelen, stressbestendigheid en communicatie over persoonlijke verwachtingen en grenzen zijn een onderdeel. Samen leren met peers verbetert de leerresultaten, daarom is er in elke PIE-sessie een Sociaal-onderdeel aanwezig. Gedurende de cursus, welke 2 jaar duurt en maandelijkse klassikale sessies bevat, wordt een sociaal ondersteuningssysteem tussen peers gecreëerd om elkaar te helpen, dit wordt het Support-onderdeel genoemd. Door deze nadruk op sociale ondersteuning en welzijn profiteren studenten zowel tijdens hun studie als tijdens hun persoonlijke leven.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Een eerder gedraaide pilot liet zien dat studenten de cursus als plezierig, relevant en leerzaam ervaren. Vanaf november 2023 gaat de cursus van start en wordt additionele informatie verzameld.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

De verschuiving van het onderwijs van hard skills naar soft skills, benaderd vanuit de positieve psychologie en met aandacht voor de student als veelzijdig persoon, zal resulteren in gevormde mensen en werknemers die met een uitgebreide set vaardigheden én zelfvertrouwen van meerwaarde kunnen zijn op de arbeidsmarkt.

Referenties (max. 2):
Poláková, M., Suleimanová, J. H., Madzík, P., Copuš, L., Molnárová, I., & Polednová, J. (2023). Soft skills and their importance in the labour market under the conditions of Industry 5.0. Heliyon, 9(8).

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Professionaliteit Persoonlijke ontwikkeling Soft skills

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee