Op weg naar een nationale onderzoeksagenda voor interprofessioneel onderwijs in Nederland

Informatie
Auteurs
J. de Nooijer
Organisatie
Universiteit Maastricht
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Het belang van interprofessioneel onderwijs (IPE) om toekomstige zorgverleners voor te bereiden op interprofessioneel samenwerken (IPC) is duidelijk. Toch zijn er vragen over hoe IPE het beste vorm gegeven en geïmplementeerd kan worden (Bogossian 2022; Paradis 2018) en hoe en in welke context IPE optimaal bijdraagt aan de opleiding van toekomstige zorgverleners met een verschillende achtergrond. Het onderzoek rondom deze thema’s is verspreid over diverse onderwijs- en onderzoeksinstellingen, maar het is gefragmenteerd en sluit daardoor beperkt aan op de centrale vraag: “hoe kan IPE het beste worden vorm gegeven om studenten met een verschillende achtergrond optimaal voor te bereiden op IPC.” Daarnaast missen er een aantal belangrijke spelers aan tafel, zoals publiek-private organisaties en MBO instellingen.

Doel:

Om meer van elkaar te kunnen leren en om het netwerk te kunnen versterken buiten ‘the usual suspects’, heeft de werkgroep ‘wetenschap IPE’ van de NVMO een concept nationale onderzoeksagenda voor IPC en IPE opgesteld.

De onderzoeksvragen kunnen daarbij worden ondergebracht in drie hoofdlijnen:

Onderliggende principes van interprofessioneel leren en samenwerken

Aspecten van IPE en de implementatie van IPE

Aspecten van IPC in de praktijk

Deze onderzoeksagenda is vervolgens vertaald in een ‘roadmap’. Het doel van deze rondetafelsessie is de onderzoeksagenda en roadmap kort te introduceren om vervolgens samen met de deelnemers in gesprek te gaan over wat er voor nodig is om de onderzoeksagenda en roadmap te concretiseren en te faciliteren en welke positionering dat vraagt.

Doelgroep:

Professionals, onderzoekers, studenten met interesse in IPE en IPC in de zorg en/of aanpalende gebieden.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Tijdens deze rondetafelsessie leggen we de deelnemers de volgende vragen voor:

Kennismaking

Hoe kunnen we de onderzoeksagenda en roadmap inzetten in de praktijk, zodat IPE en IPC in NL versterkt worden?

Hoe kunnen we de onderzoeksagenda en roadmap inzetten zodat we meer invloed hebben op de inhoud van onderzoek- en innovatie calls en daarmee de mogelijkheden vergroten voor (gezamenlijke) financiering.

Hoe we een netwerk kunnen creëren/versterken in Nederland. (Uitleg NVMO werkgroep en deelgroep wetenschap).

Afronding en conclusie; uitdelen uitnodigingen: “kom je binnen ons netwerk?”

Met de input van de deelnemers kunnen we de onderzoeksagenda en roadmap concretiseren, die daarna voor de diverse doelen beschikbaar is.

Referenties (max 2.):

Bogossian F, New K, George K, Barr N, Dodd N, Hamilton AL, Nash G, Masters N, Pelly F, Reid C, Shakhovskoy R, Taylor J. The implementation of interprofessional education: a scoping review. Adv Health Sci Educ Theory Pract. 2022 Jun 10:1–35. doi: 10.1007/s10459-022-10128-4.

Paradis E, Whitehead CR. Beyond the Lamppost: A Proposal for a Fourth Wave of Education for Collaboration. Acad Med. 2018 Oct;93(10):1457-1463. doi: 10.1097/ACM.0000000000002233. PMID: 29620672; PMCID: PMC6159689.

Max aantal deelnemers :

40

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

IPE&C Overig, namelijk: Overig, namelijk: onderzoek netwerk

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee