Ondersteunen van professionele identiteitsontwikkeling bij studenten: Een workshop over evidence-informed onderwijs gebaseerd op reflectie.

Informatie
Auteurs
M. Trippenzee
Organisatie
UMC Groningen
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Hoe kunnen we de professionele identiteitsontwikkeling (PIF) van studenten ondersteunen? Evidence-informed onderwijs gebaseerd op reflectie.

Doel:

Deelnemers informeren over en inspireren om evidence-informed onderwijs te gaan ontwikkelen dat studenten ondersteunt bij hun professionele identiteitsontwikkeling (professional identity formation, hierna PIF genoemd; Cruess et al., 2015). Tijdens de workshop laten we zien én ervaren deelnemers hoe wij in Groningen de theoretische concepten die aan PIF ten grondslag liggen, namelijk socialisatie (Cruess et al., 2015) en subjectificatie (Biesta, 2020), hebben geconcretiseerd en hoe wij daar onderwijsactiviteiten voor ontwikkeld hebben. Door naast de theorie over deze concepten een stukje van ons onderwijs zelf te ervaren tijdens de workshop, krijgen deelnemers handvatten, tools en inspiratie om zelf met de ontwikkeling van PIF-onderwijs aan de slag te gaan.

Doelgroep:

Docenten en onderwijsontwikkelaars die zich bezighouden met PIF-onderwijs.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

In deze workshop nemen we de deelnemers mee in de ontwikkeling van onderwijs(activiteiten) voor het ondersteunen van professionele identiteitsontwikkeling bij studenten. Dit doen we in 3 elkaar opvolgende activiteiten:

1. Waar hebben we het over? Korte toelichting van de theoretische concepten PIF, socialisatie en subjectificatie en hoe deze concepten zich tot elkaar verhouden.

2. Hoe gaan studenten aan de slag met hun PIF? Het ervaren (zelf doen) van een oefening uit de workshop Grenzen, een verplichte workshop voor derdejaars geneeskundestudenten uit Groningen.

3. Wat hebben we zojuist ervaren? Een uitleg van onze onderwijsactiviteiten, waarbij we de zes stappen van onze les- en activiteitenopbouw expliciteren aan de hand van de ervaring in stap 2. Hierna is er ruimte voor discussie en vragen.

De opbrengst van de workshop is zowel informatief (theoretische kennis over PIF, socialisatie en subjectificatie) als praktisch (handvatten, tools en inspiratie om PIF-onderwijs vorm te geven in de eigen onderwijspraktijk).

Referenties (max 2.):

Biesta, G. (2020). Risking ourselves in education: Qualification, socialization, and subjectification revisited. Educational Theory, 70(1), 89-104.

Cruess, R. L., Cruess, S. R., Boudreau, J. D., Snell, L., & Steinert, Y. (2015). A schematic representation of the professional identity formation and socialization of medical students and residents: a guide for medical educators. Academic Medicine, 90(6), 718-725.

Max aantal deelnemers :

30

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Curriculumontwerp Docentprofessionalisering Professionaliteit

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee