Objectiviteit en subjectiviteit bij beoordelingen en vertrouwensbeslissingen op de klinische werkplek. De spanning tussen waardevolle subjectieve impressies en ongewenste bias.

Informatie
Auteurs
E.F.W. Kleijer
Organisatie
UMC Utrecht
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

In de klinische beroepspraktijk maken werkbegeleiders en supervisoren voortdurend afwegingen welke professionele activiteiten zij kunnen toevertrouwen aan lerenden en welke (nog) niet. Er zijn verschillende meetinstrumenten om competenties te beoordelen. Deze zijn vaak gericht op een zo objectief mogelijke beoordeling. Bekend is echter dat toevertrouwen in de praktijk vaak mede gebaseerd is op subjectieve indrukken en gevoelens, dat wil zeggen oordelen van de werkbegeleider buiten de scoringsformulieren (Duijn, Welink, Bok, & Ten Cate, 2018). Opleiders raken er steeds meer van overtuigd dat subjectieve deskundige beoordelingen door werkbegeleiders en supervisoren onvermijdelijk zijn en een plaats moeten hebben in beoordelingen van lerenden. Tegelijk moet bias (niet-legitieme subjectiviteit), die de beoordeling onbewust of bewust beïnvloedt, vermeden worden (Ten Cate & Regehr, 2019).

Doel:

Deze ronde-tafeldiscussie richt zich op de vraag hoe terechte subjectieve oordelen, die niet goed te vangen zijn in scoringlijsten, een plaats kunnen krijgen, maar tegelijk hoe onterechte vooroordelen vermeden kunnen worden.

Doelgroep:

Opleiders en onderwijskundigen

Werkbegeleiders, klinische docenten en supervisoren

Lerenden in medische, verpleegkundige en andere gezondheidzorg opleidingen

Opzet: activiteiten en opbrengst:

In korte pitches geven de moderators een overview vanuit de theorie over beoordelen en beoordelingsinstrumenten in de praktijk, over verschillen tussen werkbegeleiders in de beoordeling van lerenden (inter-rater variability), over bias, en over legitieme subjectiviteit.

Aan de hand van stellingen over de verschillen tussen bias en legitieme subjectiviteit bereiden de deelnemers in groepen een standpunt voor dat zij bediscussiëren met de overige groepen en moderatoren.

Iedere groep maakt aan het einde van de discussie duidelijk of zij bij hun standpunt blijven of het herzien op basis van de reactie van de anderen.

De sessie wordt afgesloten met een samenvatting van de discussie.

Referenties (max 2.):

Duijn, C.C.M.A., Welink, L.S., Bok, H.G.J., & Ten Cate, O.T.J. (2018). When to trust our learners? clinical teachers’ perceptions of decision variables in the entrustment process. Perspectives on Medical Education, 7(3), 192-199.

Ten Cate, O. and Regehr, G. (2019). The power of subjectivity in the assessment of medical trainees. Academic Medicine, 94(3), 333-337.

Max aantal deelnemers :

24

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Toetsing Legitieme subjectiviteit Bias

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee