Multidisciplinair klinisch redeneren – een pilot op snijzaal

Informatie
Auteurs
S. Kolkman
Organisatie
Amsterdam UMC loc. AMC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Tijdens verplichte snijzaalpractica aan het eind van de bachelorfase van de studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam wordt er door alle studenten zelfstandig geprepareerd ter verdieping van de anatomische kennis. Studenten vinden tijdens de practica regelmatig afwijkingen in de preparaten en zijn benieuwd naar de onderliggende pathologie. Wij ontwikkelden een pilot voor een vernieuwende onderwijsvorm ter versterking van integratie van het snijzaalonderwijs en het benutten van de vakoverstijgende mogelijkheden die onderzoek van de anatomische preparaten biedt.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Vijfentwintig studenten namen deel aan de pilot. Zij doorliepen het reguliere snijzaalonderwijs in groepjes van maximaal vijf studenten per preparaat, waarbij anatomische structuren ook werden gecorreleerd aan radiologische beeldvorming. Daarnaast ontvingen zij vooraf een samenvatting van de medische voorgeschiedenis van hun preparaat en richtlijnen ter ondersteuning van macroscopische inspectie. Op basis van hun bevindingen, en in overleg met de patholoog, werd door studenten weefsel uitgenomen en bewerking van weefsel voor microscopisch onderzoek aangevraagd. Aan de hand van opdrachten analyseerden de studenten de coupes met digitale microscopie. Hierbij pasten zij vaardigheden toe welke zij hadden opgedaan in eerdere fasen van de bachelor.

Studenten presenteerden hun bevindingen tijdens een multidisciplinair overleg (MDO) onder begeleiding van een huisarts, radioloog, patholoog en een anatoom. In het MDO werden de studenten gestimuleerd om met alle verkregen gegevens tot een (differentiaal) diagnose te komen en te beredeneren of en met welk vervolgonderzoek een diagnose zou kunnen worden onderbouwd.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Evaluatie van de pilot door middel van een vragenlijst toont aan dat de aanvullende opdrachten stimuleerden om tijdens het prepareren beter te letten op afwijkingen en hierbij te beredeneren welke klachten de patiënt bij leven zou kunnen hebben gehad. Analyse van de histopathologie stimuleerde een (differentiaal) diagnose te stellen en met terugwerkende kracht na te denken over het zorgplan van de patiënt. De studenten gaven allen aan sterk gemotiveerd te zijn geweest om aan de hand van een ‘eigen patiënt’ op snijzaal klinisch te redeneren, meer dan het geval is met een papierencasus. De multidisciplinaire aanpak van deze module die de praktijksetting benadert, verduidelijkte de rol van de verschillende disciplines, met name deze van de patholoog. Dit werd door alle studenten gewaardeerd

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Het anatomie-onderwijs uitgebreid met verdieping vanuit kliniek, radiologie en pathologie geeft een vernieuwende en unieke kans op oefening in het klinisch redeneren. Om alle studenten van deze voorbereiding op de masterfase te kunnen voorzien, zal onderzocht moeten worden hoe dit onderwijs voor een groter cohort geïmplementeerd kan worden.

Referenties (max. 2):

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Overig, namelijk: Overig, namelijk: Overig, namelijk: anatomie, radiologie en pathologie onderwijs integratie basisvakken klinische redeneren

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee