Multidimensionele analyse en follow-up bij de kwetsbare patiënt op de verpleegafdeling.

Informatie
Auteurs
A.A. Meiboom
Organisatie
Amsterdam UMC
locatie VUmc
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

De toekomstige arts zal onder andere veel te maken krijgen met kwetsbare patiënten en multimorbiditeit.1 Wanneer deze patiënten opgenomen zijn in het ziekenhuis, is naast aandacht voor de opnamediagnose een proactieve multidimensionale benadering nodig met goede continuïteit van zorg om achteruitgang en/of heropnames zoveel mogelijk te voorkomen. Om coassistenten al vroeg in hun master deze brede blik aan te leren is een opdracht ontwikkeld waarin ze oefenen met elementen van het geriatrisch assessment en inzicht krijgen in zorgtransities.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

In week twee van het coschap interne geneeskunde brengt de coassistent de patiënt multidimensionaal in kaart, volgens de principes van het geriatrisch assessmentDe student volgt de patiënt gedurende de stageperiode en gaat in week zeven op (verpleeg)huisbezoek. De opdracht wordt nabesproken in week acht door een specialist in de ouderengeneeskunde. Sinds februari 2023 loopt er een pilot waarin elke drie weken, vier á vijf studenten starten. De studenten vullen na afloop een evaluatieformulier in.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

De coassistenten vonden het leerzaam en zagen het belang van een brede blik, waar de gezondheid op somatisch, functioneel, cognitief en sociaal vlak werd uitgediept. Daarnaast benoemden sommigen dat ze inzicht hebben gekregen in het ontslagtraject en de benodigde intra- en extramurale samenwerking. Samengevat: leerzaam en inspirerend.

Een deel van de coassistenten voelde zich niet comfortabel genoeg om op huisbezoek te gaan en gaf de voorkeur aan telefonisch contact Daarnaast voelden coassistenten een drempel om hun uitgewerkte opdracht te bespreken met de supervisoren, waardoor eventuele nieuwe bevindingen niet vertaald werden naar medisch beleid. Tevens ontving de coassistent dan geen directe feedback.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Door tijdens de coschappen aandacht te besteden aan de kwetsbaarheid van de patiënten en het bespreekbaar maken van de benodigde zorg voor deze groep wordt er een begin gemaakt met het aanleren van het leveren van multidimensionale zorg. We moeten er echter voor blijven waken dat het leerklimaat veilig blijft, door toegankelijkheid bij supervisoren te benadrukken en te zorgen dat de coassistent comfortabel op huisbezoek kan gaan. Desondanks is deze opdracht een innovatieve toevoeging in het huidige medische curriculum waarbij de coassistent eens te meer expliciet de opdracht krijgt verder te kijken dan de duur van de opname en de diagnosen die werden gesteld.

Referenties (max. 2):

van de Pol, M; Hacfoort, M; Laan, R. Raamplan artsopleiding 2020: arts van de toekomst bevordert en beschermt gezondheid; 2020; Utrecht, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Curriculumontwerp Overig, namelijk: Overig, namelijk: Continuïteit van zorg Multidimensionele analyse

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee