Mondzorg in Context; Planetary Health en Duurzaamheid

Informatie
Auteurs
B.T. ter Haar
Organisatie
UMC Groningen
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Planetary Health omvat de nauwe verwevenheid van de gezondheid van de aarde zelf met al het leven wat zich daarop afspeelt, waaronder die van de mens.
De impact die de mens heeft op de gezondheid van de planeet is groter dan de planeet aankan; de mensheid overschrijdt de ecologische grenzen van de aarde. Door het overschrijden van die grenzen verandert de aarde en dat leidt tot een gezondheids- en humanitare crisis. Deze crisis vergroot gezondheidsverschillen verder uit.
Paradox: de gezondheidszorg draagt bij aan klimaat- en milieuproblemen door verbruik en uitstoot.
Studenten tandheelkunde leren over de betekenis van planetary health en duurzaamheid voor hun beroepspraktijk.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Studenten tandheelkunde bachelor jaar 3 werken in de lijn Mondzorg in Context aan hun maatschappelijke rol als tandarts op het gebied van de mondgezondheid.

Een groep studenten verdiept zich in raakvlakken van het eigen bachelor onderwijs met het onderwerp planetary health. Wat is er al? Wat heeft de tandarts nodig aan kennis over dit onderwerp?

Een andere groep studenten gaat aan de slag met de impact van het werken in de (pre)kliniek. Hoe zit het hier mee, hoe kom je aan informatie en wat is er mogelijk te veranderen? Met wie zou je samenwerken om dit te realiseren?

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Ervaringen worden op dit moment opgedaan, de eerste opdrachten zijn klaar in januari 2024. De handreiking implementatie planetary health in de universitaire zorgopleidingen (GREENER, referentie 1), opgesteld vanuit VWS, benadrukt het belang van starten met onderwijs over dit onderwerp gezien de urgentie. Daaraan geven wij gehoor met deze opdracht. We hopen en verwachten dat dit bij zal dragen aan het ontwerpen en implementeren van toekomstig onderwijs op en rond dit thema.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

We verwachten naar aanleiding van deze opdracht een beter beeld te krijgen van onderwijs dat raakt aan planetary health. We verwachten verandervoorstellen van studenten over duurzamer werken in de (pre)kliniek. En we verwachten met de uitkomsten vervolgopdrachten te kunnen formuleren.

Referenties (max. 2):
2022 – Handreiking Planetary Health in universitair zorgonderwijs – GREENER (wordpress.com)

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Overig, namelijk: Preventie en Leefstijl planetary health

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee