Minor Health International: een unieke projectsamenwerking tussen @home studenten en studenten in het buitenland

Informatie
Auteurs
B. de Rooij
Organisatie
Zuyd Hogeschool
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Internationalisering is niet meer iets wat “ver weg in het buitenland” gebeurd, maar zie je in alle facetten van onze samenleving terug. Tegelijkertijd zien we dat studenten met minder financiële middelen zich geen buitenlandse stage kunnen veroorloven waardoor kansongelijkheid bij studenten zichtbaar wordt. Als Zuyd Hogeschool vinden we het belangrijk dat studenten gelijke kansen krijgen om interculturele competenties te ontwikkelen in een uitdagende setting. Door tijdens de Minor Health International 1 de @home studenten samen te laten werken met studenten in het buitenland, bestaat er een unieke en vernieuwende combinatie van internationalisering en internationalisation@home.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

De Minor Health International 1 (ook via Kies Op Maat), is gericht op gezondheidszorg- en Social Work studenten met oog op doorontwikkelingen naar andere opleidingen.

De Minor is toegankelijk voor @home studenten, projectstudenten in het buitenland en Erasmus+ studenten.

In de MHI1 staan de volgende drie pijlers centraal:

Interculturele ontwikkeling

Projectmatig

Interprofessioneel samenwerken

De drie pijlers zijn geïntegreerd in de minor en worden aan het eind van de minor tijdens het portfolioassessment getoetst naast de toetsing van het projectplan.

De Minor is ontwikkeld in samenwerking met het Zuyd lectoraat Global Mind @work, het Zuyd lectoraat Autonomie en participatie en de Zuyd IPOS werkgroep Gezondheidszorg.

De interculturele competentie ontwikkeling wordt gemonitord met de Global Mind Monitor voor zowel de @home studenten als de studenten in het buitenland. De projecten volgen de lijn van procesmatig werken via het Co-Creatie Kompas En het meetinstrument Interprofessioneel samenwerken van de Zuyd Gezondheidszorg IPOS werkgroep staat centraal in de interprofessionele pijler.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

De minor is vanaf september 2023 begonnen en de eerste ervaringen laten zien dat de kracht zit in het samenbrengen van de drie pijlers in combinatie met de samenwerking tussen @home en studenten in het buitenland aan projecten die op vraag van de opdrachtgever vorm gegeven worden. De implementatie van de projecten staat in de Minor Health International 2 centraal.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

In de toekomst is er de wens om nog meer in te zetten op duurzaamheid en de uitbreiding naar lokale (Eu)regionale projecten te ontwikkelen waarbij thema’s als duurzaamheid, kansarmoede, laaggeletterdheid geïntegreerd worden. Ook wordt de samenwerking met opleidingen buiten gezondheidszorg/ SW verkent.

Referenties (max. 2):

Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations: Software of the Mind, third edition. McGraw Hill Professional.

Mahdi, R. N. (2022). INTERCULTURELE COMMUNICATIE IN DE ZORG.

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Diversiteit Internationalisering Overig, namelijk: Minor Health International

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee