Mijlpaal: 14.000 cursisten in het landelijke onderwijsprogramma chronische beademing

Informatie
Auteurs
J.C. Bruins-Slot
Organisatie
MUMC+
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Er zijn ruim 4000 patiënten met chronische beademding in Nederland. De vier Centra voor Thuisbeademing (CTB’s), allen academisch, zijn de spil in de zorg voor deze patiënten met een (dreigende) chronische respiratoire insufficiëntie. Deze patiënten wonen voornamelijk thuis (85%), in een zorginstelling of woonvorm. Zij hebben daar veelal ondersteuning van professionele en/of niet-professionele zorgverleners bij nodig. In 2010 werd het onderwijs over chronische beademing opnieuw ontwikkeld.

Zorg rondom chronische beademing is vaak complex. Het is zorg die niet standaard is, zeer specialistisch en bestaat uit voorbehouden- en risicovolle handelingen.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

De vier CTB’s hebben nu een landelijk scholingsprogramma voor alle zorg rondom chronische beademing, voor professionele zorgverleners, mantelzorgers en patiënten.

Blended learning is de onderliggende methodologie. E-learnings, online kennistoetsen, face-to-face vaardigheidstraining, praktijkleren bij de beademde patiënt en een assessment vormen een samenhangend geheel.

Het programma bestaat uit drie leerhuizen in een online Learning Management System (LMS), gericht op respectievelijk volwassen patiënten, kinderen en gedelegeerde toetsers. Elk bestaat uit vijf verschillende V&VN geaccrediteerde leerroutes in een basis- en een herhaalvariant. Professionals van alle niveaus en verschillende beroepsgroepen en niet-professionals (onbetaalde mantelzorgers) hebben eigen leerroutes.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

De ontwikkeling van dit onderwijsprogramma vroeg om landelijke consensus over veel verschillende werkwijzen, een mammoetklus. Daarnaast ontbrak het de ontwikkelaars vanuit de CTB’s aan kennis over de ontwikkeling van online onderwijs en aan kennis over didactiek en onderwijskunde. Deze werd extern verkregen.

Patiënten en hun mantelzorgers zijn tegenwoordig beter voorbereid op complexe zorg thuis. Ook ervaren patiënten en hun mantelzorgers een verbetering in de kennis en bekwaamheid van de professionele zorgverleners.

Inmiddels hebben ruim 14.000 cursisten een account in het LMS van het CTB. In evaluaties scoren de cursisten de leerroutes met gemiddeld een acht.

Op dit moment ondergaat het programma een update met als doel de toegankelijkheid voor alle deelnemers te verbeteren door beeldmateriaal te vervangen door geanimeerde instructievideo’s en het taalniveau bij te stellen.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Het maken van landelijk onderwijs dwong consensus af in de werkwijze waarop de beademingszorg in Nederland vorm krijgt, met als gevolg een verbetering in kwaliteit en continuïteit van de beademingszorg.

Patiënten en zorgverleners ontvangen adequate en uniforme (bij)scholing waardoor zij hun kennis en vaardigheden kunnen onderhouden.

Door het cursisten vervolgsysteem in het LMS kunnen professionele zorgverleners en hun werkgevers studievoortgang en bekwaamheid monitoren.

Deze verbetering is meegenomen in de nieuwe richtlijn Chronische beademing.

Door samenwerking van 4 UMC’s hebben we alle kennis bij elkaar, continuïteit en samen meer kracht voor innovatie.

Referenties (max. 2):

Federatie Medisch Specialisten. (2021b, 8 juli). Chronische beademing. Geraadpleegd op 21 september 2023, van https://richtlijnendatabase-scholing ten behoeve van chronische beademing

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Kwaliteitszorg Diversiteit Overig, namelijk: Blended Learning

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee