Meer aandacht voor extramurale zorg in het curriculum: een noodzaak voor een gezonde toekomst

Informatie
Auteurs
A.C.N. van den Doel
Organisatie
UMC Utrecht
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

De medische wereld reikt verder dan de gebeurtenissen binnen de ziekenhuismuren. De extramurale zorg blijkt herhaaldelijk een onderbelichte en onderbezette tak van de medische wereld. In het medisch onderwijs wordt ook te weinig aandacht gegeven aan de extramurale gezondheidszorg. Recent onderzoek door De Geneeskundestudent (DG) heeft aangetoond dat geneeskundestudenten een tekort aan aandacht voor extramurale beroepen ervaren. Deze bevindingen zijn niet beperkt tot enkel de geneeskundeopleidingen; ook in andere (para)medische beroepsopleidingen ontbreekt het aan voldoende aandacht voor het extramurale veld.

Er bestaat een duidelijke behoefte vanuit de medische studenten aan meer en gericht onderwijs over de extramurale zorg. Omdat dit breder als probleem werd gesignaleerd heeft de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) een nieuw raamplan artsenopleiding opgesteld waarin meer aandacht voor de extramurale geneeskunde één van de speerpunten is. Dit betekent dat het geneeskundeonderwijs op alle UMC’s hierop moet worden aangepast. Bekendheid met diverse rollen en werkzaamheden van alle diverse extramurale medische disciplines in combinatie met structurele samenwerking tussen intra- en extramurale medisch disciplines is daarbij essentieel.

Het is cruciaal dat (toekomstige) zorgprofessionals goed voorbereid worden op de diverse uitdagingen in de gezondheidszorg, zodat we de best mogelijke (preventieve) zorg kunnen bieden, ongeacht de setting waarin ze werkzaam zijn.

Doel:

Met de ronde-tafel-sessie willen we ervaringen en best-practices over de ontwikkeling, inbedding/implementatie van onderwijs over en vanuit het extramurale veld uitwisselen. Hierbij zal zowel het studentenperspectief, als ook het opleidingsperspectief aan bod komen. Op deze manier bespreken we samen hoe we extramurale zorg het beste in het curriculum kunnen positioneren.

Doelgroep:

De ronde-tafel-sessie richt zich op medische studenten, docenten, zorgprofessionals en beleidsmakers die geïnteresseerd zijn in de toekomst van de zorg en de toenemende rol van de extramurale zorg hierin.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

We zullen een interactieve sessie houden waarin deelnemers worden uitgenodigd om ideeën te bedenken, te delen en te bespreken:

Introductie van de ronde-tafel-sessie en sprekers

Presentatie onderzoeksrapport van DG

Obstakels uitvoeren Raamplan 2020 in bachelorcurriculum

Uitwerken van een patient journey

Brainstormsessie in groepjes over nieuwe werkvormen. Hierbij wordt er vanuit verschillende perspectieven gekeken (student, docent, andere intra- en extramuraal werkende zorgverleners)

Pitches tijdens plenaire sessie

Afsluiting met take-home message

De sessie wordt gepresenteerd door DG en extramurale docenten van 3 UMC’s.

Opbrengst

Genereren van bewustwording om de tekorten in de extramurale zorg gezamenlijk aan te pakken.

Het contact tussen docent en student laagdrempeliger te maken en samenwerking m.b.t. het ontwikkelen van onderwijs te verbeteren om zo van beide kanten te leren.

Referenties (max 2.):

Onderzoeksrapporten – De Geneeskundestudent

Raamplan Artsopleiding | NFU

Max aantal deelnemers :

50

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Curriculumontwerp Extramurale geneeskunde Vernieuwing van onderwijs

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee