Maatschappelijke betrokkenheid bij studenten – Geen woorden maar daden

Informatie
Auteurs
F.T.J. Schrijvers
Organisatie
Erasmus MC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Gezondheidsstudenten In De Samenleving (GIDS) probeert studenten en de samenleving meer met elkaar te verbinden via verschillende maatschappelijke projecten. Zo hopen we toekomstige gezondheidsprofessionals meer maatschappelijk bewust te maken. Als GIDS zijn we niet alleen betrokken bij maatschappelijke projecten in de stad, maar ook bij de vorming van het nieuwe geneeskunde curriculum van het Erasmus MC. Hier werken we onder andere aan de implementatie van maatschappelijke vraagstukken in het onderwijs.

Hoe lukt het ons om studenten te motiveren om zich in te zetten voor maatschappelijke projecten? Is dat puur de Rotterdamse ‘geen woorden maar daden’-mindset of spelen er meer factoren mee? In onze workshop zullen we ingaan op het belang van maatschappelijke betrokkenheid bij gezondheidsprofessionals en welke redenen studenten hebben om zich voor de maatschappij in te zetten.

Meer informatie over GIDS kunt u vinden op onze website www.gidsbureau.nl

Doel:

Meer inzicht krijgen in hoe maatschappelijke verschillen invloed kunnen hebben op het arts-patiënt contact.

Verschillende mogelijkheden ontdekken om maatschappelijke thema’s te implementeren in het onderwijs.

Wat motiveert studenten om zich in te zetten voor maatschappelijke projecten

Doelgroep:

Iedereen die geïnteresseerd is in het verweven van meer maatschappelijke projecten in het onderwijs en het creëren van meer maatschappelijke betrokkenheid bij studenten.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

We beginnen met een korte presentatie over onze eigen ervaringen vanuit GIDS. Hoe werven we studenten? Wat voor soort projecten faciliteren we? Hoe bereiken we maatschappelijke partners? Daarna gaan we aan de slag met een activiteit waarbij middels een rollenspel wordt ondervonden hoe maatschappelijke verschillen kunnen doorspelen in de spreekkamer. Hierna gaan we in groepen bespreken hoe we maatschappelijke vraagstukken kunnen verweven in het onderwijs en onder de aandacht van studenten kunnen brengen. Uiteindelijk zullen we alles plenair nabespreken. We sluiten af met de belangrijkste lessen en praktische tips om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Referenties (max 2.):

www.gidsbureau.nl

Max aantal deelnemers :

30

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Curriculumontwerp Preventie en Leefstijl Overig, namelijk: Maatschappelijke betrokkenheid

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee