Longitudinaal onderwijs interprofessioneel samenwerken (LOIS)

Informatie
Auteurs
A.C. Drenth-van Maanen
Organisatie
UMC Utrecht
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Interprofessioneel onderwijs maakt het volgens de WHO mogelijk om effectief te leren samenwerken met zorgverleners van verschillende professies. Dit onderwijs is daarom een essentiële stap voor goede samenwerking in de zorg.[1] Daarnaast komt het belang van gezamenlijk (interprofessioneel) leren terug in het Raamplan van de Artsopleiding 2020, De Nieuwe Utrechtse School, en in de onderwijs- en organisatiestrategieën van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht. Ook in het rapport ‘Met de stroom mee’ van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving wordt het belang van samenwerking in de zorg benadrukt om goede zorg voor iedereen toegankelijk te houden.[2] Dus om iedereen ‘gelijke kansen in de gezondheidszorg te bieden’.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Tussen september 2023 en september 2026 wordt een longitudinale leerlijn “LOIS” ontworpen.

De innovatie is een samenwerking tussen de opleiding Geneeskunde (UMC Utrecht); Zorg, Gezondheid en Samenleving, (Universiteit Utrecht); en Farmaceutische wetenschappen (Universiteit Utrecht). En is in samenwerking met de Hogeschool Utrecht. Er wordt door onderwijsontwikkelaars en docenten van deze opleidingen gewerkt aan deze onderwijsinnovatie. Zij worden bijgestaan door een adviescommissie voor (ongevraagd) feedback en advies.

LOIS wordt ingebed in de curricula van de participerende opleidingen en bestaat uit onderwijsdagen verspreid over de looptijd van deze opleidingen. De studenten volgen leeractiviteiten over actuele thema’s in de gezondheidszorg, zoals toegang tot zorg. In de leeractiviteiten wordt een opbouw in niveaus aangebracht en gestreefd naar aansluiting op de participerende opleidingen. Hierbij wordt gewerkt vanuit de onderwijsvisie(s) en leerdoelen van het interprofessionele onderwijs.

Daarnaast wordt er gewerkt aan docentprofessionalisering voor de docenten die LOIS begeleiden en een kwaliteitsevaluatie- en onderzoekplan voor de kwaliteitszorgcyclus. Ook gaat aandacht uit naar het scheppen van voorwaarden voor structurele organisatorische inbedding, zoals een gezamenlijk learning managementsysteem (LMS).

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Uit eerdere ervaringen hebben we geleerd dat structurele implementatie van interprofessioneel onderwijs didactisch en strategisch uitdagend is. Zo leidt het ontbreken van een gezamenlijk LMS tot hogere secretariële lasten en is het uitdagend om het onderwijs te laten aansluiten op de voorkennis van alle studentgroepen. Onze verwachting is dat deze uitdagingen ook gelden voor LOIS.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Er wordt gestreefd om medio mei 2024 te zijn gestart met het ontwerp van de onderwijsdagen en het docentprofessionaliseringsprogramma. De ervaringen en leerpunten in dit ontwerp worden op het congres gedeeld en met het publiek bediscussieerd ter lering én inspiratie.

Referenties (max. 2):

[1] World Health Organization (WHO). Framework for action on interprofessional education and collaborative practice. [Internet]. Beschikbaar via: https://www.who.int/publications/i/item/framework-for-action-on-interprofessional-education-collaborative-practice. [Geraadpleegd: 7 september 2023]

[2] Raad Volksgezondheid en Samenleving. Met de stroom mee. Beschikbaar via: https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2023/06/20/met-de-stroom-mee. [Geraadpleegd: 7 september 2023]

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

IPE&C Professionaliteit

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee