Lesson Study; een praktijkgerichte onderzoekscyclus om je onderwijs te verbeteren

Informatie
Auteurs
P. P. M. Bakker
Organisatie
UMC Groningen
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Lesson Study is een wereldwijd gewaardeerde methode voor de professionele ontwikkeling van docenten en wordt in Nederland vooral gebruikt in het basis en voortgezet onderwijs (1). In Groningen is hiermee een unieke ervaring opgedaan in opleiden van docenten voor het (medisch) hoger onderwijs.

Bij Lesson Study werken docenten in kleine groepen aan het oplossen van een onderwijsprobleem, door gezamenlijk onderwijsactiviteiten te (her)ontwerpen. Vervolgens bestuderen zij het effect van hun onderwijs door live observaties en analyseren daarbij kritisch en systematisch de leerprestaties van hun studenten. Daarna verbeteren zij hun aanpak, maar verbeteren zij tegelijkertijd hun (vak) didactische vaardigheden (2).

De kracht van Lesson Study schuilt in een aantal aspecten:

De docent neemt de leerprocessen van eigen studenten als studieobject.

De eigen lespraktijk van de docent staat centraal.

De docent verdiept en reflecteert zowel op de pedagogische als (vak)didactische kennis, en ook op vaardigheden van zichzelf en die van collega docenten doordat zij als groep samen de voorbereiding en nabespreking van een onderwijsactiviteit uitvoeren.

Door intensieve samenwerking en praktische uitwisseling gedurende langere tijd ontstaat een professionele leergemeenschap van docenten.

Doel:

Met de workshop willen we de deelnemers kennis laten maken met Lesson Study door stappen van de Lesson Study cyclus zelf te laten ervaren. Daarnaast gaan de deelnemers naar huis met ideeën over of én hoe zij Lesson Study kunnen toepassen in hun eigen (docentprofessionaliserings)programma.

Doelgroep:

Begenen die hun onderwijs willen verbeteren en degenen die betrokken zijn bij docentprofessionaliseringsactiviteiten (docenten, onderwijsontwikkelaars en onderwijskundigen

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Opzet workshop: Activiteiten en opbrengst

In deze workshop wordt een voorbeeld gedemonstreerd van hoe Lesson Study kan worden toegepast in een docentprofessionaliseringsprogramma.

Opbrengst

Deelnemers kennen de principes van Lesson Study.

Deelnemers ervaren hoe Lesson Study ingezet kan worden voor het verbeteren van didactische vaardigheden en het eventuele effect ervan?

Deelnemers hebben ideeën of én hoe Lesson Study toegepast kan worden in hun eigen (docentprofessionaliserings)programma.

Referenties (max 2.):

Hervas, G. Lesson Study as a Faculty Development Initiative in Higher Education: A Systematic Review. AERA Open, 7 January – December 2021. https://doi.org/10.1177/2332858420982564

Baumfield V. Bethel A. Boyle C. Katene W. Knowler H. , Koutsouris G. Norwich B. How lesson study is used in initial teacher education: an international review of literature. Teacher Development 2022; 26: 356-372. https://doi.org/10.1080/13664530.2022.2063937

Max aantal deelnemers :

30

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Docentprofessionalisering

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee