Leiderschap symposium ‘Bridge the gap’: over de stap van semi-artsSenior coassistent tot arts

Informatie
Auteurs
J. Jeltes
Organisatie
Amsterdam umc locatie VU
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

De overgang van Senior coassistent naar arts is een moment waarop elke student, hoe goed ook opgeleid, zelf de sprong in het diepe moet wagen. Deze sprong vraagt om moed, doorzettingsvermogen en zeker ook om reflectie op eigen competenties en op wat je nodig hebt om overeind te blijven.

In het Amsterdam UMC, locatie VUmc, volgen studenten leiderschap practica en intervisie in alle studiejaren van Bachelor en Master1. Deze Leerlijn Leiderschap vindt zijn afronding in het M3-symposium, ‘Bridge the gap’, waarin studenten, op nogal onorthodoxe wijze, worden voorbereid op de volgende stap in hun professionele ontwikkeling.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Het Leiderschap-symposium, Bridge the gap, maakt deel uit van een driejarige serie master-symposia met het doel diverse competenties te trainen, gerelateerd aan maatschappelijke thema’s. Elk symposium beslaat een dagdeel, en wordt door ca. 150 studenten gevolgd². Voor het Leiderschap-symposium zijn acht workshops ontwikkeld, waarvan elke student er twee kan kiezen: 1) Mindfulness en vitaliteit, 2) Yogatechnieken voor dokters, 3) Perfectionisme, 4) Yoga-technieken voor dokters, 5) Balanceren tussen werk en privé! 6) Visual Thinking Strategies: samen zie je meer, 7) Fouten festival 8) De kracht van adem.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Evaluatie van het symposium als geheel (means op 5-punts Likertschaal; n=35):

‘nuttig en zinvol’ 4,5 (SD=0,78)‘zinvol voor de professionele ontwikkeling’ 4,4 (SD=0,87).

De drie hoogst scorende workshops zijn De kracht van adem (4,6) en Yogatechnieken voor dokters en Perfectionisme, beide met een gemiddelde score van 4,4 voor leerzaamheid.

De kwalitatieve evaluaties zijn, op vier na, zeer positief over het symposium als geheel. Daarbij wordt herhaaldelijk genoemd: de variatie, interactiviteit, ruimte voor discussie, relevantie voor de toekomst en fijne, deskundige docenten.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Het is duidelijk dat dit symposium met een variatie aan thema’s en verrassende, deels artistieke, werkvormen wordt gewaardeerd. De vaak geuite angst dat Senior coassistenten onderwijs in deze ‘soft skills’ zweverig zouden vinden, wordt ontkracht. Hierbij moet gezegd worden dat de begeleiders ervaren artsen en medisch psychologen zijn. Dat dit symposium goed wordt gewaardeerd, bewijst natuurlijk niet dat studenten werkelijk beter zullen functioneren in hun eerste baan als arts of dat zij minder kans maken op een burn-out. Wel weten we dat we skills hebben aangesproken, die ze hard nodig zullen hebben om overeind te blijven in de medische praktijk.

Referenties (max. 2):

Referenties

Whitehead C, Selleger V, van de Kreeke J, Hodges B. The ‘missing person’ in roles-based competency models: a historical, cross-national, contrastive case study. Med Educ. 2014;48(8):785-795.

Reefman, K., Daelmans, H.E.M., Klumpers, U.M.H. et al.

Symposia in undergraduate medical education: tailoring training in competencies to students needs. Perspect Med Educ (2017) 6: 429.

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Communicatieonderwijs Reflectie Persoonlijke ontwikkeling

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee