Keuzecoschap Onderwijs & Opleiden: de toekomstige arts als opleider

Informatie
Auteurs
M.H.M. Verkooijen
Organisatie
Radboud UMC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

In de afgelopen jaren komt er in toenemende mate een verzoek van studenten in de opleiding geneeskunde voor het ontwikkelen van didactische vaardigheden (Bakker et al., 2022). Hoewel een van de kerncompetenties in het Nederlandse Raamplan Artsopleiding 2020 (NVU, 2020) gaat over het verzorgen en evalueren van onderwijsactiviteiten, komen didactische vaardigheden nog te weinig aan bod in de medische curricula. De meeste studenten voelen zich na het afstuderen als arts onvoldoende bekwaam om onderwijs te verzorgen.

Er zijn enkele faculteiten die een keuzecoschap (medisch) onderwijs aanbieden, waaronder het Radboudumc. In de eerdere opzet van het Radboudumc, lag de focus op de onderwijsuitvoering of ontwikkeling van nieuwe onderwijsvormen. Vanuit de studenten die dit keuzecoschap in het Radboudumc volgden, kwam de vraag voor meer kennis en inzicht in onderwijsdidactiek. Dit was de aanleiding om het keuzecoschap onderwijs verder te professionaliseren door toevoeging van een onderdeel onderwijsdidactiek. Middels het vernieuwde keuzecoschap hopen wij artsen af te leveren die zich meer bekwaam voelen in het geven van onderwijs en hopen wij ook een meer kritische houding bij studenten te ontwikkelen, die op die manier kunnen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de medische opleiding.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

In dit praktijkvoorbeeld zullen we ons nieuw ingerichte keuzecoschap medisch onderwijs van het Radboudumc bespreken. Dit keuzecoschap is ontwikkeld in cocreatie met medische studenten, medisch specialisten en onderwijskundigen. Binnen dit coschap gaan studenten die het keuzecoschap onderwijs binnen verschillende disciplines volgen, gezamenlijk leren voor een optimaal rendement. Er worden vier verschillende thema’s van de onderwijs didactiek aangeboden, één dag per week gedurende vier weken, namelijk leerstijlen, feedback geven, presentatievaardigheden, werkplekleren en toetsing. De overige dagen van de week kunnen zijn deze opgedane kennis meteen toepassen in de praktijk. Tijdens dit coschap krijgen de studenten veel autonomie over hun eigen leerproces en het ontwikkelen van een eigen visie op het onderwijs, zoals aanbevolen binnen de onderwijskundige vorming van medische studenten (Bakker et al., 2022).

Ervaringen/analyse van de implementatie:

We laten een keuzecoschapmodel zien waarbij zowel peer-assisted learning als een theoretische basis centraal staan in de ontwikkeling de toekomstige arts als opleider.. Wij zullen de eerste resultaten presenteren, waarbij zowel studentervaringen als docentervaringen besproken wordt.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Didactische achtergrondkennis en vaardigheden kunnen prima worden geïntegreerd in het medische curriculum, als belangrijke competentie van de arts van de toekomst.

Referenties (max. 2):

Bakker, den, C. R., Hendriks, R. A., Houtlosser, M., Dekker, F. W., & Norbart, A. F. (2022). Twelve tips for fostering the next generation of medical teachers. Medical teacher, 44(7), 725-729.
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). (2020). Raamplan Artsenopleiding. https://www.nfu.nl/sites/default/files/2020-08/20.1577_Raamplan_Artsenopleiding_-_maart_2020.pdf

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Curriculumontwerp Docentprofessionalisering Keuzecoschap onderwijs

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee