K.I.C.K. Start: Een goed begin is het halve werk. Een programma voor aankomend (bio) medische eerstejaarsstudenten.

Informatie
Auteurs
F.E. Kropman-Henken
Organisatie
UMC Utrecht
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

De overgangsfase naar de universiteit is een uiterst belangrijke periode voor het welzijn en de (lange termijn) studieprestaties van eerstejaarsstudenten. Door de groeiende studentenaantallen in het Nederlandse hoger onderwijs neemt ook de diversiteit onder studenten toe. Dit benadrukt het belang voor universiteiten om structurele ondersteuning te overwegen voor eerstejaarsstudenten die hier behoefte aan hebben. Afgezien van enkele zomerbrugprogramma’s van een aantal weken, zijn er in Nederland geen overgangsprogramma’s die specifiek gericht zijn op (bio)medische studenten.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Het platform Diversiteit en Inclusie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) heeft, in nauwe samenwerking met docenten en studenten van de faculteit, een tweedaags K.I.C.K. Start – programma ontwikkeld voor alle aankomende eerstejaarsstudenten die willen deelnemen.

Het hoofddoel van dit programma is om eerstejaarsstudenten een solide start te bieden voor hun studie en te ondersteunen bij de overgang naar het hoger onderwijs. Voor het UMCU was het hierbij van belang rekening te houden met het principe van sociale rechtvaardigheid.

Door middel van lezingen, workshops en sociale activiteiten streeft K.I.C.K. Start ernaar angsten en onzekerheden te verminderen en het gevoel van verbondenheid en authenticiteit binnen zowel de faculteit als het studieprogramma te vergroten.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Deelnemers hebben uiteenlopende redenen voor deelname, variërend van het feit dat ze de eersten in hun familie zijn die naar de universiteit gaan tot neurodiversiteit of angst om te beginnen met studeren vanwege eerdere ervaringen. De sociale, proactieve en persoonlijke benadering van het programma, met nadruk op inclusiviteit, begeleiding door buddy’s en voortdurende verbetering, werd gewaardeerd door deelnemers. De eerste analyses tonen een positief effect aan op het gevoel van verbondenheid en sociale aanpassingen die relevant zijn voor de overgang naar de universiteit.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

De eerste resultaten komen overeen met vergelijkbare maar intensievere kennismakingsprogramma’s. Deelnemers geven aan dat ze behoefte hebben aan meer begeleiding met betrekking tot academische aanpassingen. De evaluatie van de huidige editie zal worden gebruikt om de volgende editie verder te optimaliseren. Binnen de Universiteit Utrecht wordt momenteel bekeken hoe een soortgelijk programma breder kan worden ingezet, met behoud van positieve resultaten die te mede te danken zijn aan de kleinschaligheid.

Referenties (max. 2):

Credé, M., Niehorster, S. Adjustment to College as Measured by the Student Adaptation to College Questionnaire: A Quantitative Review of its Structure and Relationships with Correlates and Consequences. Educ Psychol Rev 24, 133–165 (2012).

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Diversiteit

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee