Je kleur mag schijnen! Je kleur moet schijnen! Hoe kunnen ervoor zorgen dat het leerklimaat binnen het (para)medische onderwijs inclusiever wordt?

Informatie
Auteurs
C. Fichtner
Organisatie
Amsterdam UMC loc. AMC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Het creëren, bevorderen en actief bijdragen aan een inclusiever leerklimaat binnen de (para)medische opleidingen.In onze maatschappij zijn we ons er steeds meer van bewust dat stelselmatige en institutionele discriminatie en racisme een rol spelen in de samenleving. Hoe zit dat in de gezondheidszorg? Hoe zit dat eigenlijk bij ons in de (para)medische opleidingen? In deze workshop zullen we onderzoeken HOE dit speelt in de (para)medische opleiding en WELKE ROL docenten en studenten hierin willen en kunnen spelen.

Doel:

De deelnemer is zich bewust van zijn/haar eigen rol in het creëren van een inclusief leerklimaat.

De deelnemer leert kenmerken van bias en exclusie herkennen bij zichzelf en anderen.

De deelnemer leert kenmerken van inclusief leerklimaat actief implementeren.

Doelgroep:

Artsen, docenten,praktijkbegeleiders,opleiders,supervisors,studenten,aios van (para)medische opleidingen.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Activiteit:In een inleidende plenaire presentatie worden allereerst gegevens uit de literatuur belicht:iscriminatie en uitsluiting van (para)medische studenten/aios vindt plaats door patiënten,collega’s en door docenten en medestudenten binnen de opleiding[1].Naast deze theoretische input,gaan we gezamenlijk beeldmateriaal bekijken over dit thema.In een interactieve presentatie worden de deelnemers zich bewust van hun eigen bias,vooroordelen en ervaringen met micro-agressie.Ook wordt gerefereerd aan hun rol als bystander.Het is vooral de docent of supervisor/opleider die vaak als bystander een machtspositie heeft,en die verantwoordelijkheid kan gebruiken om bij te dragen aan een inclusief leer-en werkklimaat.Hierna volgt een interactief gedeelte waarbij we in subgroepen opsplitsen om casuïstiek en eigen ervaringen te delen: ervaring van in-en uitgesloten worden,en ervaringen van bystander-zijn en opstaan voor inclusie en diversiteit in de eigen leer- en werkomgeving.Dit gebeurt door middel van een empathische‘inleefoefening’ en door het bespreken van casuïstiek uit de werk- en onderwijssetting.Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

Het weigeren van een zorgprofessional door een patiënt;

Het belachelijk maken van een bepaalde doelgroep patiënten in casuïstiekbespreking of supervisie/intervisie;

Beoordelingsmomenten[2],waarbij sprake kan zijn van bias of discriminatie.

Hoe kunnen leden van het onderwijs-of afdelingsteam gezamenlijk een klimaat van gelijke kansen en inclusie neerzetten en waarborgen?Welke factoren zijn hiervoor belangrijk?Denk bijvoorbeeld aan de volgende factoren:insti-tutioneel/organisatie/beleid,representatie in de staf,werk/onderwijsmethodieken,inclusieve zorgverlening/curriculum.De organisatoren van de workshop zullen een samenvattend model voor inclusief werken en opleiden aanbieden,dat de deelnemers kunnen gebruiken om in hun eigen context meer oog te krijgen voor de glans van diversiteit.We eindigen met het plenair verzamelen van opgedane inzichten en ideeën,die iedere deelnemer meteen de volgende dag op de eigen werkplek kan implementeren.

Referenties (max 2.):

Andel,C.E.E.v.;Born, M.P.;Themmen A.P.N.&Stegers-Jager,K (2019).Broadly sampled assessment reduces ethnicity-related differences in clinical grades.Medical Education 53: 264-275

Moppes, N.M.v.;Willems, S.; Nasori, M; Bont, J; Akkermans, R;van Dijk, N; Muijsenbergh,M.v.d. & Visser, M.(2023). Ethnic minority GP-trainees at risk for underperformance assessments: a quantitative cohort study. In: BJGP Open.7, 1

Max aantal deelnemers :

20 personen

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Diversiteit Docentprofessionalisering Welbevinden zorgprofessionals Inclusie

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee