Is jouw (vervolg-)opleiding zo divers en inclusief als je denkt?

Informatie
Auteurs
B. P. A. Thoonen
Organisatie
Radboudumc
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Ontwikkelingen in de zorg en in de maatschappij hebben gevolgen voor de mensen die we opleiden. Opleidingen streven naar een inclusieve en diverse (leer-)omgeving met gelijkwaardige kansen voor alle lerenden. Een opleiding die een afspiegeling is en blijft van de maatschappij. De werkelijkheid is helaas nog anders. Impliciete aannames en een te optimistisch beeld van de eigen opleidingscontext kunnen makkelijk leiden tot onbedoelde uitsluiting en ongelijkheid van kansen [1].

In het recent vernieuwde Landelijk Opleidingplan huisartsgeneeskunde is de stelling opgenomen dat ‘Een grotere diversiteit aan aios, opleiders en docenten de kwaliteit van de opleiding vergroot doordat ze met en van elkaar leren passende zorg te leveren aan een diverse groep van patiënten’ [2]. Op basis van onderzoek en dialoog in en met de praktijk is een implementatiehandleiding gemaakt die beschrijft hoe aandacht voor diversiteit, inclusiviteit en kansen gelijkwaardigheid in de medische (vervolg)opleiding kan groeien en kan bijdragen aan de ontwikkeling van opleiding en onderwijs. De huisartsopleiding wil daarmee de expliciete aandacht voor deze thema’s in de opleiding aanjagen. De gebruikte inzichten en oplossingen zijn niet uniek voor de setting van de huisartsopleiding. Ze kunnen gebruikt worden als bron van inzicht en inspiratie voor andere opleidingen.

Doel:

In deze rondetafelsessie gaan de deelnemers met elkaar het gesprek aan over de aandacht voor inclusiviteit, diversiteit en kansen gelijkwaardigheid in de eigen context. Klopt je eigen beeld met de feiten?

Doelgroep:

Docenten, studenten, onderwijsmakers

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Op basis van inspirerende voorbeelden van docentprofessionalisering en onderwijs in bachelor, master en huisartsopleiding gaan de deelnemers in dialoog om te zoeken naar kansen en mogelijkheden om de aandacht voor inclusiviteit, diversiteit en kansen gelijkwaardigheid in onderwijs en zorg te vergroten.

Referenties (max 2.):
van Moppes N

. Naar een inclusieve huisartsopleiding. Huisarts en wetenschap. 2021;64(7):54-.Saha S, Guiton G, Wimmers PF, Wilkerson L. Student Body Racial and Ethnic Composition and Diversity-Related Outcomes in US Medical Schools. JAMA. 2008;300(10):1135-45.

Max aantal deelnemers :

20

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Diversiteit Overig, namelijk: Overig, namelijk: Kansen gelijkwaardigheid Inclusiviteit

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee