Inzet van Virtual Reality in medisch onderwijs

Informatie
Auteurs
F.C.M. van Hoek
Organisatie
Radboudumc
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Virtual Reality (VR) in medisch onderwijs kan ingezet worden om studenten op een veilige en realistische wijze toegang te geven tot complexe en moeilijk toegankelijke of weinig frequent voorkomende leersituaties.

Doel:

In deze workshop zien en ervaren deelnemers aan de hand van twee voorbeelden hoe je VR effectief en efficiënt kunt inzetten in medisch onderwijs voor Infectiepreventie en Acute Verloskunde. Deze VR trainingen zijn in 2023 ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen zorgprofessionals, studenten en leerexperts van Radboudumc. Medische kennis, communicatie, uitvoering van handelingen, interprofessionele samenwerking en het maken van keuzes in de zorgpraktijk komen hierin aan bod.

Doel is om de deelnemers aan de workshop te inspireren om vervolgens zelf aan de slag te gaan met het ontwerpen van een VR toepassing voor gezondheidszorgonderwijs, bijvoorbeeld binnen het thema Gelijke kansen.

Doelgroep:

Zorgprofessionals, docenten in de zorg, studenten zorgopleidingen en geneeskunde, onderwijskundigen, beleidsmakers (medisch) onderwijs.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Plenair: Hoe is de VR toepassing Acute Verloskunde tot stand gekomen? Inclusief impressie van de beelden en interacties

In kleine groepen bekijken (enkele) deelnemers de training Infectiepreventie of Acute Verloskunde op een VR bril

In kleine groepen krijgen deelnemers de opdracht om een onderwerp te kiezen waarvoor ze een VR toepassing willen ontwikkelen op basis van 360 graden video-opnames van de zorgpraktijk en aansluitend bij het thema Gelijke kansen. Daarna gaan ze aan de slag om een ontwerp daarvoor te maken en leren ze wat daar allemaal bij komt kijken.

Tot slot: plenaire nabespreking. Tips and tricks vanuit deelnemers en de begeleiders worden gedeeld.

Aan de orde komt:

projectmatige aanpak: van idee tot realisatie

inzetten van een multidisciplinair team

nadenken voor welke leersituaties en leerdoelen dit onderwijs het beste inzetbaar is; wanneer heeft VR een meerwaarde? Wanneer niet?

beschrijving van leerdoelen en hoe deze te behalen middels VR

welke ‘techniek’ en applicaties kun je gebruiken? Heb je voldoende expertise in huis of maak je gebruik van een VR bedrijf?

waarom eerst een prototype bouwen?

wat is het tijdspad van idee tot uitvoering?

hoe gebruik je VR brillen met grote groepen studenten? Wat moet je daarvoor regelen?

valkuilen en succesfactoren

Referenties (max 2.):
Virtual Simulation in Undergraduate Medical Education

: A Scoping Review of Recent Practice. Wu et al., Front Med, 2022.

Extended reality: opportunities, success stories and challenges (health, education)

: Shaping Europe’s digital future, 2023

Max aantal deelnemers :

20

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Digitaal leren en innoveren Skills en Simulatie (DSSH) Virtual Reality

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee